Ardavan Khoshnood

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Brev Brev till Utrikesdepartementet

Brev till Utrikesdepartementet

Skicka sidan Skriv ut PDF

Till den som detta berör

Det har kommit till vår kännedom att Sverige i all hemlighet hamnat i en diplomatisk konflikt med den islamiska republiken som de senaste 29 åren förtryckt iranierna och bedrivit terrorism mot exiliranier.

Denna konflikt har gått så långt att Sverige återigen i all hemlighet, utvisade en diplomat vid den islamiska regimens ambassad i Stockholm, tillbaka till Teheran. Nu har regimen i Iran i en akt av vedergällning utvisat en svensk diplomat från Iran tillbaka till Stockholm.

Föreningen för Demokrati i Iran (FDI) fördömer å det starkaste UDs hemliga hållning i denna konflikt. Detta är en kränkning av alla demokratiska värderingar som den svenska regeringen så varmt talar om och anser sig själv representera.

Det är ingen hemlighet att den islamiska republiken (av Irans) ambassad i Sverige och i resten av världen, bedriver omfattande flyktingsspionage och utsätter exiliranier som kämpar mot den islamiska republiken för ett konstant hot.

Det råder ingen tvekan för oss i FDI eller andra experter i Sverige som agerat i media vad gäller denna händelse, att den iranska diplomatens utvisande gäller ett omfattande flyktingsspionage som han och ambassaden bedrivit.

Då detta flyktingsspionage gäller exiliranier i Sverige är det ännu mer bekymmersamt att UD försökt hemlighålla denna händelse utan att på något sätt notifiera de drabbade exiliranierna om detta, då det trots allt är deras liv som står på spel.

Vi är tacksamma att UD och SÄPO varit uppmärksamma och avslöjat denna diplomat, men att hemlighålla detta från det svenska folket och inte minst exiliranierna, som är hårt drabbade av den islamiska ambassadens flyktingsspionage, är fel och odemokratiskt.

Vi i FDI kräver att UD namnger denna utvisade diplomat och det skäl till varför denna diplomat utvisades från Sverige.

Ardavan Khoshnood
Ordförande,
Föreningen för Demokrati i Iran

 

Letar du efter något?

Ardavan i media

04 april 2017

9 av 10 anser att patientsäkerheten är hotad på akuten i Lundd

Sjukhusläkaren - http://www.sjukhuslakaren.se/9-av-10-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad-pa-akuten-i-lund/

01 april 2017

Nio av tio läkare på akuten anser att patientsäkerheten är hotad

Sydsvenskan - http://www.sydsvenskan.se/2017-04-01/nio-av-tio-lakare-pa-akuten-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad


27 februari 2017

Detektivarbete är Ardavan Khoshnoods passion

Malmö Högskola - https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Detektivarbete-ar-lakaren-och-kriminologen-Ardavan-Khoshnoods-passion/

Intressant

Farsi English