Ardavan Khoshnood

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Brev Brev till Stockholmian.com

Brev till Stockholmian.com

Skicka sidan Skriv ut PDF

Till den som detta berör

Att ”Stockholmian.com” är en av de främsta nyhetskällorna för iranier runt om i Europa och främst i Sverige är det ingen tvekan om och ni har betytt väldigt mycket för det iranska samhället i Sverige. Ett tack och en stor eloge är verkligen på sin plats.

Med det sagt ställer ni idag en väldig viktig fråga om vad de två iranska riksdagsledamöterna Reza Khelili Dylami (m) och Maryam Yazdanfar (s) har gjort under de senaste dagarna då Iran brinner. Kort tid efter att denna nyhet publicerades på ”Stockholmian.com” såg vi direkt att både Maryam Yazdanfar och Reza Khelili Dylami skrev var sin artikel på den populära debattsidan, Newsmill. Opportunism eller ren tillfällighet? Det får folket bedöma.

I snart fyra år har vi haft två iranier i riksdagen där ingen av dem gjort det minsta för Iran. Tvärtemot har en av dem, Reza Khelili Dylami, av den iranska oppositionen och inte minst av undertecknad beskyllts för att vara en del av den islamiska regimens lobby i Sverige. Den iranska oppositionen i Sverige kunde förvånansvärt bra mobilisera sig och avslöja Dylamis samröre med den islamiska regimen i vårt land. I och för sig var det inte så svårt för oppositionen att peka ut Dylami som regimens högtalare i Sverige. Trots allt var den islamiska regimens fd. ambassadör i Sverige, Ghashghavi, närvarande och även höll ett tal när Dylami öppnade Iransk-skandinaviska handelskammaren som han själv grundade med det mål att ge mer pengar till mullorna i vårt land.

Av Yazdanfar är det inte många som kräver något. Hon var ett barn när hon kom till Sverige och har aldrig varit engagerad i Iranfrågan. Men en del iranier, förväntade sig faktiskt en del av Dylami. Efter våra avslöjanden, då bland annat Pär Hedblom från Invest In Sweden Agency (ISA) i ett telefonsamtal med mig själv, avslöjade att kontakten mellan ISA och den islamiska ambassaden i Sverige sköttes av Dylami, så försvann dessa förväntningar. Mycket imponerande att terrorregimen i Iran har ett sådant förtroende för Dylami.

Med sin artikel på Newsmill avslöjar Reza Khelili Dylami klart och tydligt att han redan valt en sida mellan det iranska folket och den islamiska regimen i Iran. Han avslutar sin artikel med att skriva ”Vi måste agera nu för att stödja de reformvänliga krafterna i Iran.” Dylami erkänner således klart och tydligt att han stödjer reformisterna i Iran. Han stödjer alltså Khatami, Mousavi, Rafsanjani med fler. Han stödjer alltså personer som allesammans har det iranska folkets blod på sina händer.

Det är så klart tragiskt och mycket ledsamt att en iranier med en sådan plats i det svenska samhället som kan hjälpa den iranska viljan om demokrati i Iran och ett Iran utan teokrati, istället vänder folket ryggen. Värre är det att se bilderna från Iran och se hur våra syskon och våra barn mördas av det regim som Mousavi, Khatami, Rafsanjani och Ahmadinejad alla är en anhängare av och som Reza Dylami helhjärtad i sin artikel stödjer.

Vi i Föreningen för Demokrati i Iran, vars medlemmar tror på olika politiska ideologier och åsikter, anser det nödvändigt att påpeka att Ahmadinejad och Mousavi är båda söner till den islamiska revolutionen. De är båda lojala mot den islamiska regimens konstitution och de vill båda hålla den islamiska regimen vid makten. Bland dem finns  tyvärr  Reza Khelili Dylami också.

Vi i Föreningen för Demokrati i Iran vill ha bort hela regimen från grunden. Allt annat är ett försök för att stärka regimen och hålla den kvar vid makten.

Hjärtliga hälsningar
Ardavan Khoshnood
Ordförande,
Föreningen för Demokrati i Iran

Senast uppdaterad: Lördag 07 augusti 2010 13:46  

Letar du efter något?

Ardavan i media

04 april 2017

9 av 10 anser att patientsäkerheten är hotad på akuten i Lundd

Sjukhusläkaren - http://www.sjukhuslakaren.se/9-av-10-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad-pa-akuten-i-lund/

01 april 2017

Nio av tio läkare på akuten anser att patientsäkerheten är hotad

Sydsvenskan - http://www.sydsvenskan.se/2017-04-01/nio-av-tio-lakare-pa-akuten-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad


27 februari 2017

Detektivarbete är Ardavan Khoshnoods passion

Malmö Högskola - https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Detektivarbete-ar-lakaren-och-kriminologen-Ardavan-Khoshnoods-passion/

Intressant

Farsi English