Ardavan Khoshnood

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Brev Brev till Malmö polisnämnds ordförande

Brev till Malmö polisnämnds ordförande

Skicka sidan Skriv ut PDF

Bäste Björn Lagerbäck,

Det var med stor bestörtning som jag läste en nyhetsartikel på skånskan.se om att polismästare Ulf Sempert tvångsförflyttad två mycket erfarna poliser efter ett bisarrt ärende där poliserna skall ha varit ”oförskämda” mot trafikanter och avlivat en redan halvdöd kanin.

Chefsåklagaren vid riksenheten för polismål har friat dessa två poliser från brottsliga handlingar och trots att dessa två erfarna poliser inte på något sätt begått allvarliga fel, har alltså polismästaren i Malmö, självmant och utan medverkan från Skånepolisens chefsjurist (vilket är praxis) satt dem i karantän.

Både av skånskans artikel och våra samtal med poliser i Malmö har vi fått veta att det finns en stor kritik mot polisledningen i Malmö; Att våra poliser känner sig utlämnade, ensamma och rädda. Inte så konstigt med tanke på den situation som det tydligen råder vid Malmöpolisen.

Vi i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet i Malmö (KDU Malmö), landets polisvänligaste ungdomsförbund, tar detta på allvar och är mycket bekymrade över den utvecklingen som tagit plats i Malmö. Vi finner det högst anmärkningsvärt att det inte förs någon dialog med de

enskilda poliser som ser till att jag och du kan känna oss trygga i en ganska så farlig och otrygg Malmö. Vad som kanske skakar oss i KDU Malmö mest, är det faktum att dessa två poliser inte vågar träda fram i media med sina namn och bild då de är rädda för repressalier från polisledningen. Detta är helt oacceptabelt!

Man skulle tro och hoppas att polisledningen i Malmö skulle lägga tid på att lösa allvarliga brott som typ låt oss säga när vittnen skjuts på öppen gata, och inte att pina och plåga våra poliser i den här staden. Det är inte första gången som polisledningen i Malmö och enskilda poliser kommer i konflikt och den enskilde polisen förlorar. För oss i KDU Malmö är detta oroväckande!

Vi hoppas att du i egenskap av ordförande för polisnämnden tar detta på högsta allvar, och tar de nödvändiga åtgärder som finns innan en förtroendekris inom polisen drabbar Malmö. Vi får aldrig vända våra modiga kvinnliga och manliga poliser ryggen. Det är något som Kristdemokratiska Ungdomsförbundet i Malmö aldrig ämnar göra.

Med vänliga hälsningar

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet i Malmö
genom Ardavan Khoshnood, Vice ordförande

Senast uppdaterad: Fredag 04 juni 2010 19:32  

Letar du efter något?

Ardavan i media

04 april 2017

9 av 10 anser att patientsäkerheten är hotad på akuten i Lundd

Sjukhusläkaren - http://www.sjukhuslakaren.se/9-av-10-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad-pa-akuten-i-lund/

01 april 2017

Nio av tio läkare på akuten anser att patientsäkerheten är hotad

Sydsvenskan - http://www.sydsvenskan.se/2017-04-01/nio-av-tio-lakare-pa-akuten-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad


27 februari 2017

Detektivarbete är Ardavan Khoshnoods passion

Malmö Högskola - https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Detektivarbete-ar-lakaren-och-kriminologen-Ardavan-Khoshnoods-passion/

Intressant

Farsi English