Ardavan Khoshnood

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Bostad

Skicka sidan Skriv ut PDF

Det råder bostadsbrist i hela landet. I Malmö talar vi däremot om en bostadskris. Detta drabbar alltifrån familjer till studenter ganska hårt. 

Bostadsköerna är långa, det byggs för få bostäder och prisen på bostadsrätter har stigit snabbt. Och även om rätten till ägande måste tillgodoses, måste vi jobba för en solidarisk bostadspolitik där även den som inte är köpstark ska ha rätt till ett gott och tryggt boende.

Ett stort problem till varför det byggs för få bostäder i landet beror på det faktum att svenska byggpriser ligger hela 55% över genomsnittet i EU.*

Vi måste göra det mer attraktivt och mindre komplicerat för företagen att bygga bostäder i landet, samtidigt som reformer behövs för att göra det lättare för studenter att få bostäder. En viktig reform vore att avskaffa fastighetsavgiften för studentbostäder.

Vad gäller bostad, kommer jag bland annat verka för:

  • Att göra det lättare för företagen att bygga bostäder bland annat genom att förenkla byggreglerna
  • Att slopa fastighetsskatten
  • Att avskaffa fastighetsavgiften för studentbostäder
  • Att slopa parkeringsplatserna så det blir billigare att bygga för företagen och billigare att hyra för studenterna. Idag är det obligatoriskt att samtidigt som man bygger bostäder också bygga tillhörande parkeringsplatser. Dessa parkeringsplatser kostar ganska mycket och är egentligen helt onödiga för t.ex. studentbostäder

* Svenska byggpriser låg 2005 55 procent över genomsnittet i EU enligt Eurostat.

Senast uppdaterad: Lördag 26 juni 2010 18:43  

Letar du efter något?

Ardavan i media

04 april 2017

9 av 10 anser att patientsäkerheten är hotad på akuten i Lundd

Sjukhusläkaren - http://www.sjukhuslakaren.se/9-av-10-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad-pa-akuten-i-lund/

01 april 2017

Nio av tio läkare på akuten anser att patientsäkerheten är hotad

Sydsvenskan - http://www.sydsvenskan.se/2017-04-01/nio-av-tio-lakare-pa-akuten-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad


27 februari 2017

Detektivarbete är Ardavan Khoshnoods passion

Malmö Högskola - https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Detektivarbete-ar-lakaren-och-kriminologen-Ardavan-Khoshnoods-passion/

Intressant

Farsi English