Ardavan Khoshnood

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Vad tycker jag om... Arbete och skatt

Arbete och skatt

Skicka sidan Skriv ut PDF

Arbete och skattAtt Sverige är och ska förbli en marknadsekonomi är ett måste. För oss kristdemokrater är det dock viktigt att denna marknadsekonomi präglas av etik och bidrar till en mänskligare Sverige och inte minst värld.

Det är viktigt att skattetrycket sänks och hålls lågt. Samtidigt måste vi se till att de offentliga utgifterna sänks. Det viktigaste med en skattepolitik borde vara att uppmuntra till arbete och företagande. Med låga skatter får den enskilde personen mer pengar i plånboken vilket i sin tur ger henne en större möjlighet att bestämma över sitt eget liv. Vad vi däremot borde göra är att öka skatten på miljöfarliga utsläpp och produkter som rakt av är skadliga för vår hälsa.

Den jobbskatteavdrag som regeringen infört har sett till att den gemena människan fått en större köpkraft och mer bestämmanderätt över sitt eget liv. Denna viktiga reform har utan tvekan fått ekonomins hjul i rullning.

Tyvärr har världen och Sverige drabbats av en ekonomisk kris. Den ekonomiska krisen lämnar ingen oberörd och har kanske främst drabbat våra unga mest av allt. Till trots denna finansiella kris, har våran regering gjort ett utomordentligt jobb för att skona Sverige från reella skador.

Att arbetslösheten stigit tack vara den finansiella krisen är ingen hemlighet. Dock är det ett faktum att innan krisen slog in, hade 200 000 människor gått från bidragsberoende till arbete. Samtidigt visar siffror att arbetslösheten kommer sjunka från dagens 10,1% till 6,6% år 2014.* Vi måste göra vårt yttersta för att skapa arbete för de som vill ut i samhället igen, för våra unga och inte minst för invandrarna. Ett stort hinder för våra unga och invandrarna är LAS. Lagen om anställningsskydd har länge varit det största hindret för våra ungdomar och invandrare från att kunna nå arbetsmarknaden. LAS måste slopas, helt och hållet!

Vad gäller arbete och skatt, kommer jag bland annat verka för:

  • Att skatten sänks ytterligare
  • Att värnskatten avskaffas
  • Att en plattskatt införs
  • Att grundavdraget höjs
  • Att slopa LAS
  • Att sänka arbetsgivaravgiften så att det blir billigare att anställa
  • Att privatisera arbetsförmedlingen

* Finansdepartementet, ”Starkare prognos för de offentliga finanserna”, Stockholm 17 februari 2010

Senast uppdaterad: Lördag 26 juni 2010 18:39  

Letar du efter något?

Ardavan i media

04 april 2017

9 av 10 anser att patientsäkerheten är hotad på akuten i Lundd

Sjukhusläkaren - http://www.sjukhuslakaren.se/9-av-10-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad-pa-akuten-i-lund/

01 april 2017

Nio av tio läkare på akuten anser att patientsäkerheten är hotad

Sydsvenskan - http://www.sydsvenskan.se/2017-04-01/nio-av-tio-lakare-pa-akuten-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad


27 februari 2017

Detektivarbete är Ardavan Khoshnoods passion

Malmö Högskola - https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Detektivarbete-ar-lakaren-och-kriminologen-Ardavan-Khoshnoods-passion/

Intressant

Farsi English