Ardavan Khoshnood

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Familj

Skicka sidan Skriv ut PDF

Utan tvekan är familjen samhällets viktigaste grundsten och pelare. Det är just i familjerna som våran framtid, barnen, uppfostras till att bli goda människor och medborgare. Att satsa på familjen är definitivt något av det viktigaste för en politiker att jobba med, och som jag helhjärtat kommer att arbeta med.

Idag kan vi se familjer som upplöses och barn som inte får den trygghet de borde få. Vi behöver stora reformer i vårt land när det gäller dess familjepolitik. Regeringen och inte minst vi Kristdemokrater har jobbat väldigt hårt för att kunna skapa bättre och friare villkor för familjerna.

Vad gäller familjepolitiken, kommer jag bland annat verka för:

  • Att införa barnavdrag för de familjer som nyss fått barn för att minska den ekonomiska pressen som många familjer känner
  • Att höja vårdnadsbidraget
  • Att alla ska ha rätt till vårdnadsbidrag
  • Att familjen själv får bestämma vilken skola deras barn ska gå i och vilken barnomsorg dem vill ge sina barn
  • Att bekämpa politiska pekpinnar i familjepolitiken
  • Att bekämpa kvoterad föräldraförsäkring
Senast uppdaterad: Lördag 07 augusti 2010 23:02  

Letar du efter något?

Ardavan i media

04 april 2017

9 av 10 anser att patientsäkerheten är hotad på akuten i Lundd

Sjukhusläkaren - http://www.sjukhuslakaren.se/9-av-10-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad-pa-akuten-i-lund/

01 april 2017

Nio av tio läkare på akuten anser att patientsäkerheten är hotad

Sydsvenskan - http://www.sydsvenskan.se/2017-04-01/nio-av-tio-lakare-pa-akuten-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad


27 februari 2017

Detektivarbete är Ardavan Khoshnoods passion

Malmö Högskola - https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Detektivarbete-ar-lakaren-och-kriminologen-Ardavan-Khoshnoods-passion/

Intressant

Farsi English