Ardavan Khoshnood

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Vad tycker jag om... Företagande

Företagande

Skicka sidan Skriv ut PDF

Det är bland annat genom startande av nya företag som nya jobb kommer till. Det borde därför vara varje regerings uppgift att skapa en friare och öppnare företagsklimat samtidigt som reglerna kring företagande görs lättare och mer hanterbar. De socialdemokratiska regeringarna som vi haft under de senaste åren har till stor grad skadat det svenska företagandet. Bara mellan 1994-2006 minskade antalet företagare med hela 20 000.*

Även om den nuvarande regeringen gjort mycket för att skapa en friare företagsklimat, är vi fortfarande i behov av fler reformer.

Vad gäller företagande, kommer jag bland annat verka för:

  • Att sänka arbetsgivaravgiften för företag
  • Att avskaffa arbetsgivaravgiften för små företag
  • Att entreprenörskap får en större utrymme inom gymnasieskolans program
  • Att införa en riskkapitalavdrag
  • Att göra reglerna kring företagande lättare och mer förståeligt
  • Att avskaffa fackets vetorätt vid entreprenader

* Statistik från SCB:s arbetskraftsundersökningar

Senast uppdaterad: Lördag 26 juni 2010 18:50  

Letar du efter något?

Ardavan i media

04 april 2017

9 av 10 anser att patientsäkerheten är hotad på akuten i Lundd

Sjukhusläkaren - http://www.sjukhuslakaren.se/9-av-10-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad-pa-akuten-i-lund/

01 april 2017

Nio av tio läkare på akuten anser att patientsäkerheten är hotad

Sydsvenskan - http://www.sydsvenskan.se/2017-04-01/nio-av-tio-lakare-pa-akuten-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad


27 februari 2017

Detektivarbete är Ardavan Khoshnoods passion

Malmö Högskola - https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Detektivarbete-ar-lakaren-och-kriminologen-Ardavan-Khoshnoods-passion/

Intressant

Farsi English