Ardavan Khoshnood

 • Öka teckenstorlek
 • Förvald teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
Home Vad tycker jag om... Utrikes- och säkerhetspolitik

Utrikes- och säkerhetspolitik

Skicka sidan Skriv ut PDF

Sveriges utrikespolitik ska fokusera på att stödja frihet och demokrati i världen. Detta skall göras genom diplomati, kommunikation och dialog. Vi måste dock vara uppmärksamma på att den diplomati som vi är så vana vid inte alltid hjälper mot länder som är totalitära och där de mänskliga rättigheterna inte respekteras; då måste vi sätta hårt mot hårt. Jag kan ofta tycka att vi i Sverige för en mesig utrikespolitik och detta måste det bli en förändring på.

Världen förändrades den 11 september 2001. Det är dock inte bara länder som USA, Storbritannien med fler som har problem med terrorism och fanatism, dessa problem finns även här i Sverige som vår media varit duktig på att påpeka. Idag lever vi dock i en globaliserat värld där vi är beroende av varandra och där demokratier måste ställa upp för varandra och med varandra i kriget mot terrorismen. Att Sverige skall ha en del i detta är för mig en självklarhet.

Sveriges nationella säkerhet och medborgarnas välbefinnande måste vara av stor betydelse för alla politiker. Att så många svenska medborgare arresteras och lagförs för terrorbrott i andra länder  och inte minst här i Sverige är bekymrande. Sverige får inte bli ledande inom export av terrorister och terrorism. Både Säkerhetspolisen (SÄPO) och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) måste få utökade möjligheter i kartläggning och identifiering av de olika hot som finns dels mot vårt land och dels mot den globala säkerheten.

Vad gäller utrikes- och säkerhetspolitik, kommer jag bland annat verka för:

 • Att Sverige blir medlem i NATO
 • Att Svenska ISAF styrkan i Afghanistan ökas
 • Att Sverige för en hårdare utrikespolitik mot icke-demokratier
 • Att Sverige omedelbart agerar för att få hem Dawit Isaak
 • Att Sverige tar en klarare ställning mot den islamiska republiken i Iran
 • Att Sverige klart och tydligt markerar mot kommuniststaten Nord-Korea som kontinuerligt hotar sina grannar och den fria världen
 • Att Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) får ökade anslag för att kartlägga och identifiera de hot som riktas mot Sverige och den globala säkerheten
 • Att Säkerhetspolisen (SÄPO) får ökade anslag för att kartlägga och identifiera de hot som riktas mot Sverige och den globala säkerheten
Senast uppdaterad: Lördag 26 juni 2010 19:33  

Letar du efter något?

Ardavan i media

04 april 2017

9 av 10 anser att patientsäkerheten är hotad på akuten i Lundd

Sjukhusläkaren - http://www.sjukhuslakaren.se/9-av-10-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad-pa-akuten-i-lund/

01 april 2017

Nio av tio läkare på akuten anser att patientsäkerheten är hotad

Sydsvenskan - http://www.sydsvenskan.se/2017-04-01/nio-av-tio-lakare-pa-akuten-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad


27 februari 2017

Detektivarbete är Ardavan Khoshnoods passion

Malmö Högskola - https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Detektivarbete-ar-lakaren-och-kriminologen-Ardavan-Khoshnoods-passion/

Intressant

Farsi English