Ardavan Khoshnood

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Integration

Skicka sidan Skriv ut PDF

Att integrationen i Sverige havererat är tyvärr ett bittert faktum. Den havererade integrationen kan vi bland annat bevittna i min egen stad Malmö och de förorter som skapats här tack vara ett mångårigt socialdemokratiskt vanstyre och ett total kollapsat miljonprogram.

Det behövs tolerans, tid och stora reformer för att kunna skapa en bra integrationspolitik. Vi kristdemokrater har redan lagt grunden för detta.

Att lära sig språket och så fort som möjligt komma ut i arbetslivet är A och O för en vällyckad integrationspolitik. I båda dessa områden har dock integrationen under alla år misslyckats och gett upphov till områden som Rinkeby, Rosengård och Angered där en stor del av befolkningen varken kan det svenska språket eller har något arbete att gå till.

SFI – Svenska för invandrare, har visat sig vara ett ineffektivt sätt att lära nyanlända invandrare det svenska språket. Det finns stora brister inom SFI som måste hanteras. Stora reformer inom området är av essentiell vikt.

Ett annat sätt att kunna förbättra integrationen på är en ökad uppblandning av boendeformerna i miljonprogramsområdena. Detta skulle enligt mig minska det sociala utanförskapet som finns i dessa områden.

Det är viktigt att komma ihåg att kulturkrockar uppstår. Dessa kan vi dock hantera med respekt och tolerans. Men det borde inte finnas någon tvekan om att svenska normer skall vara vägledande, samtidigt som vi markerar mot kulturer och traditioner där alla människors lika värde inte respekteras.

Vad gäller integration, kommer jag bland annat verka för:

  • Att SFI ses igenom och reformeras kraftigt
  • Att nyanlända invandrare snabbt lär sig språket och kommer ut i arbetslivet
  • Att fler praktikplatser under språkutbildningen tas fram
  • Att invandrare efter ankomst till Sverige får tillgång till en introduktion där de lär sig om Sverige samt deras skyldigheter och rättigheter i samhället
  • Att krav ställs på nyanlända invandrare att de uppnår de resultat som sätts upp vad gäller SFI och att söka arbete
Senast uppdaterad: Lördag 26 juni 2010 18:59  

Letar du efter något?

Ardavan i media

04 april 2017

9 av 10 anser att patientsäkerheten är hotad på akuten i Lundd

Sjukhusläkaren - http://www.sjukhuslakaren.se/9-av-10-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad-pa-akuten-i-lund/

01 april 2017

Nio av tio läkare på akuten anser att patientsäkerheten är hotad

Sydsvenskan - http://www.sydsvenskan.se/2017-04-01/nio-av-tio-lakare-pa-akuten-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad


27 februari 2017

Detektivarbete är Ardavan Khoshnoods passion

Malmö Högskola - https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Detektivarbete-ar-lakaren-och-kriminologen-Ardavan-Khoshnoods-passion/

Intressant

Farsi English