Ardavan Khoshnood

 • Öka teckenstorlek
 • Förvald teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
Home Vad tycker jag om... Lag och rätt

Lag och rätt

Skicka sidan Skriv ut PDF

Brottsligheten i landet ökar och blir allt mer grövre. Detta ser vi bland annat i vår egen stad Malmö där vi har haft ett flertal dödsskjutningar på öppen gata. Det har gått så långt att de kriminella gängen numera hotar vittnen. Ett uppmärksammat fall såg vi här i Malmö under maj månad då ett vittne sköts ned på öppen gata.

Problemet med dagens rättspolitik är att vi alltför ofta daltar med brottslingar och kriminella. Straffen är för låga, och toleransen för brottslighet alltför högt. Detta måste förändras. Daltandet med brottslingar och kriminella måste komma till ett ände, vi måste ha högre och strängare straff och nolltolerans mot brott måste införas.

Vi har tillsammans med regeringen bidragit till att Sverige fått fler poliser. Idag har vi 20 000 poliser vars uppgift är att se till att jag och du känner oss trygga. Men det räcker inte, jag vill ha fler poliser i det här landet. Antalet kriminella och mängden brott ökar kontinuerligt, därför måste även antalet poliser öka.

Att invandrare är överrepresenterade i brott (som misstänkta) är också ett annat stort problem. Detta visar klart och tydligt att vi måste se till att integrationen fungerar på ett bättre sätt så att mindre antal invandrare faller i brott.

Ett viktigt arbete mot kriminaliteten är det brottsförebyggande arbetet. Här spelar familjen en stor roll. En god familjepolitik är en grundläggande förutsättning för ett fungerande brottsförebyggande arbete. Men även skolan har en viktig roll i  det brottsförebyggande arbetet. Skolans uppgift är viktigt då de dagligen är i kontakt med våra unga, och kan således snabbt identifiera de unga som hamnat fel. Att fånga upp dessa i ett tidigt stadium är av stor vikt.

Sammanfattningsvis måste alltså lagstiftningen kring rättspolitiken förbättras och polisen måste få utökade möjligheter att bekämpa den organiserade brottsligheten. De brottsförebyggande åtgärderna måste gå hand i hand med ett rättvist och konsekvent rättssystem. Jag vill sätta hårt mot hårt.

Vad gäller lag och rätt, kommer jag bland annat verka för:

 • Att Sverige får fler poliser. Jag vill ha 40 000 poliser i landet
 • Att strängare och hårdare straff införs för samtliga brottsliga handlingar. Nya vetenskapliga studier har visat att högre straff är avskräckande*
 • Att personer som återfaller i brott skall dömas hårdare och strängare
 • Att avskaffa den så kallade mängdrabatten
 • Att se över möjligheten till att avskaffa den så kallade ungdomsrabatten
 • Att verka för att kameraövervakning i brottsförebyggande och brottslösande syfte ökas och att det skall bli lättare för butiker, affärer med fler att installera övervakningskameror
 • Att icke-svenska medborgare oavsett om de har uppehållstillstånd i Sverige eller inte, och oberoende av hur lång tid de varit bosatta i Sverige, ska utvisas om de begår brott där fängelse i mer än 2 år finns i straffskalan eller om de återfaller i grov brottslighet
 • Att praxis i domstolarna ändras till att hela straffskalan för ett brott används
 • Att familjer, skolan, socialtjänst och polis för ett bättre samarbete
 • Att satsa mer på familjen, skolan och socialtjänst
 • Att polisen får större resurser och anslag för att bekämpa den organiserade brottsligheten

* The Deterrent Effects of Prison: Evidence from a Natural Experiment. Francesco Drago et. al. Juli 2007.

Senast uppdaterad: Lördag 07 augusti 2010 19:52  

Letar du efter något?

Ardavan i media

04 april 2017

9 av 10 anser att patientsäkerheten är hotad på akuten i Lundd

Sjukhusläkaren - http://www.sjukhuslakaren.se/9-av-10-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad-pa-akuten-i-lund/

01 april 2017

Nio av tio läkare på akuten anser att patientsäkerheten är hotad

Sydsvenskan - http://www.sydsvenskan.se/2017-04-01/nio-av-tio-lakare-pa-akuten-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad


27 februari 2017

Detektivarbete är Ardavan Khoshnoods passion

Malmö Högskola - https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Detektivarbete-ar-lakaren-och-kriminologen-Ardavan-Khoshnoods-passion/

Intressant

Farsi English