Ardavan Khoshnood

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Miljö

Skicka sidan Skriv ut PDF

Vi kristdemokrater utgår ifrån förvaltarskapstanken, som säger att vi ska lämna jorden i minst lika gott skick som när vi själva tog emot den.

Miljöfrågan är mycket viktig, tyvärr har det dock utvecklats till en ”svart och vit" diskussion där vi antingen inte alls gör nåt och hoppas att det hela ordnar sig, eller att vi blir så pass fanatiska att vi vill stoppa alla transporter, produktion också vidare. Inga av alternativen är smarta.

Flera åtgärder måste tas för att förbättra miljön och skydda den. Min förhoppning är att Sverige skall kunna bli en förebild för andra länder i dess kamp mot miljöföroreningar och i sin kamp för en bättre miljö.

Vad gäller miljön, kommer jag bland annat verka för:

  • Att regeringen satsar på järnvägar
  • Att Sverige sätter upp klara och tydliga mål för att minska utsläppet av växthusgaser
  • Att det införs studentrabatt på all kollektivtrafik i hela landet (Detta har vi redan infört i Skåne)
  • Att se över möjligheterna om att erbjuda gratis kollektivtrafik till studenter
  • Att pensionärer får använda sig av kollektivtrafiken gratis
  • Att bekämpa all form av försök på att höja bensinskatten då det kommer slå mycket hårt mot låginkomsttagarna
  • Att sänka bensinskatten
Senast uppdaterad: Lördag 26 juni 2010 19:12  

Letar du efter något?

Ardavan i media

04 april 2017

9 av 10 anser att patientsäkerheten är hotad på akuten i Lundd

Sjukhusläkaren - http://www.sjukhuslakaren.se/9-av-10-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad-pa-akuten-i-lund/

01 april 2017

Nio av tio läkare på akuten anser att patientsäkerheten är hotad

Sydsvenskan - http://www.sydsvenskan.se/2017-04-01/nio-av-tio-lakare-pa-akuten-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad


27 februari 2017

Detektivarbete är Ardavan Khoshnoods passion

Malmö Högskola - https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Detektivarbete-ar-lakaren-och-kriminologen-Ardavan-Khoshnoods-passion/

Intressant

Farsi English