Ardavan Khoshnood

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Vård

Skicka sidan Skriv ut PDF

I sjukvård får det aldrig bli tal om att den med störst plånbok går först. Sverige ska ha en sjukvård där vi får en bra service snabbt, och självklart skall detta vara skattefinansierad.

Även om den svenska sjukvården är unik och har en hög kvalité, är det bara att erkänna att sjukvården länge lidit av ett systemfel. Ju mer pengar som gått till vården, desto längre har vårdköerna blivit. Akutmottagningarna är idag ej optimala. Man kan sitta upp emot 12 timmar och vänta på att träffa en läkare. Det är oacceptabelt! Lika oacceptabelt är det att våra vårdcentraler inte på något sätt fungerar. När man ringer dit för att få en tid, känns det som man ringt till någon form av säkerhetstjänst som skall förhöra en för att därefter få en tid tre veckor senare. Helt oacceptabelt!

Jag anser att Sverige hade mått betydligt bättre om vi hade haft fler privata alternativ inom vården. Konkurrens istället för statligt monopol inom vården skapar valfrihet för både patienter och vårdpersonal. En valfrihet som utan tvekan kommer förbättra sjukvården.

Kort och gott är vi i behov av en ökad valfrihet med en förbättrad patientsäkerhet. Vårdplatserna måste utökas, den nationella vårdgarantin måste respekteras och fler privata alternativ måste få komma till. Rätt vård till rätt tid kan göra skillnad mellan liv och död.

Vad gäller vården, kommer jag bland annat verka för:

  • Att den nationella vårdgarantin skärps ytterligare och uppfylls över hela landet
  • Att det införs en akutmottagningsgaranti med en tydlig tidsgräns
  • Att fler privata alternativ kommer till
Senast uppdaterad: Lördag 26 juni 2010 19:37  

Letar du efter något?

Ardavan i media

04 april 2017

9 av 10 anser att patientsäkerheten är hotad på akuten i Lundd

Sjukhusläkaren - http://www.sjukhuslakaren.se/9-av-10-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad-pa-akuten-i-lund/

01 april 2017

Nio av tio läkare på akuten anser att patientsäkerheten är hotad

Sydsvenskan - http://www.sydsvenskan.se/2017-04-01/nio-av-tio-lakare-pa-akuten-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad


27 februari 2017

Detektivarbete är Ardavan Khoshnoods passion

Malmö Högskola - https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Detektivarbete-ar-lakaren-och-kriminologen-Ardavan-Khoshnoods-passion/

Intressant

Farsi English