Ardavan Khoshnood

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Utbildning

Skicka sidan Skriv ut PDF

En av de finaste möjligheterna med vårt land är att alla har rätt till utbildning och att alla kan utbilda sig vidare. Tyvärr är det så att det i dagens Sverige lönar sig mycket dåligt att utbilda sig. Med en låg privatekonomisk avkastning på högre utbildning samt en hög inkomstbeskattning, lönar det sig inte att utbilda sig vidare. Här behöver vi reformer. Det skall löna sig att utbilda sig i det här landet.

Friskolor har alltid varit ett ämne för debatt. Vänsterkartellen har länge försökt förhindra friskolor från att startas och etableras, men faktum är att människor i vårt land har olika intressen och är olika duktiga på olika saker inom olika områden. Just därför behövs det en mångfald av utbildningar så väl som skolformer. Därför är friskolan så viktig; den ger upphov till en pluralism som vi är i behov av. Och så länge en friskola lyder skolverket och de regler och lagar som finns, är det bara sunt för Sverige med friskolor.

Ett annat ämne som ofta varit uppe för debatt är huruvida elever borde få tidigare betyg eller inte. För mig är det en självklarhet att betyg skall ges så tidigt som möjlighet. Inte bara kan man hitta de elever som behöver mer hjälp i skolan, men betygen kan samtidigt fungera som inspiration och motivation för elever att kämpa mer med skolan för att få ett högre betyg. Numera visar även vetenskapliga bevis på att betyg tidigare  gynnar eleverna.*

Ett stort problem i våra skolor idag är den mobbning som tagit över skolorna. Situationen har urartat och vi har till och med haft fall där barn tagit sina egna liv. Att sådant ska förekomma i vårt land, i vår stad och i våra skolor är helt oacceptabelt. Skolan måste ta ansvar och sätta hårt mot hårt.

Samtidigt som mobbarna måste få det stöd som de behöver för att förbättras i sitt beteende, måste skolorna agera omedelbart när mobbningen är ett faktum. Det är inte så svårt, det är mobbaren som ska flyttas och inte den mobbade.

Vad gäller utbildning, kommer jag bland annat verka för:

  • Att sänka inkomstskatten ytterligare
  • Att akademiker (personer med universitetsutbildning) skall ha högre lön. Det skall löna sig att utbilda sig
  • Att öka möjligheterna för friskolor att starta och etablera sig
  • Att införa betyg till våra elever redan under lågstadiet
  • Att införa bättre handlingsplaner för hur skolor ska agera vid mobbning
  • Att mobbaren flyttas från skolan
  • Att se över möjligheterna om att införa en lagstiftning då skolorna på ett tydligare sätt kan hållas ansvariga för mobbning i skolan
Senast uppdaterad: Lördag 26 juni 2010 19:25  

Letar du efter något?

Ardavan i media

04 april 2017

9 av 10 anser att patientsäkerheten är hotad på akuten i Lundd

Sjukhusläkaren - http://www.sjukhuslakaren.se/9-av-10-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad-pa-akuten-i-lund/

01 april 2017

Nio av tio läkare på akuten anser att patientsäkerheten är hotad

Sydsvenskan - http://www.sydsvenskan.se/2017-04-01/nio-av-tio-lakare-pa-akuten-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad


27 februari 2017

Detektivarbete är Ardavan Khoshnoods passion

Malmö Högskola - https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Detektivarbete-ar-lakaren-och-kriminologen-Ardavan-Khoshnoods-passion/

Intressant

Farsi English