Ardavan Khoshnood

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Mina motioner Motion angående bilmålvakter (KDU samt KD)

Motion angående bilmålvakter (KDU samt KD)

Skicka sidan Skriv ut PDF

Motion: Motion angående bilmålvakter
Motionärer: Ardavan Khoshnood, Mattias Grängzell, Jessica Presits, Carl Björkwall Hansen, Martin Hallander, Benjamin Norburg (KDU Malmö) och Emil Öberg (KDU Lund)
Datum: 31 december 2010

Bilmålvakt är en person som får betalt av andra personer för att stå som ägare på en bil. Således kan en enda person stå som ägare till flera tusen bilar. De riktiga ägarna till bilarna är således okända och de betalar varken den skatt eller de avgifter som måste betalas för innehav av ett fordon. Inte nog med detta betalar heller inte de riktiga ägarna de parkeringsböter som de ådrar sig. Resultatet blir att bilmålvakten – som inte äger någonting så att kronofogden kan utmäta detta – samlar på sig enorma summor med avgifter och skulder samtidigt som han får betalt för att fler och fler bilar skall skrivas på hans namn.

Vi har således flertals människor i vårt land idag som har hundratals om inte tusentals bilar skrivna på sig med miljonbelopp i skuld till samhället som ej betalas. Tyvärr har både polis- och kronofogdemyndigheten sina händer bakbundna av komplicerad och komplex lagstiftning. Alena Koren vid kronofogdemyndigheten säger till SVT: ”Oftast kan vi inte utmäta någon egendom, inte ens de bilar som genererar de här skulderna. Enligt dagens lagstiftning måste vi ha fler bevis på äganderätten” (http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=1227138&lid=senasteNytt_809191&lpos=rubrik_1227138).

Vad gäller problemen kring bilmålvakter är det verkligen ingen överdrift att säga att vi befinner oss i en helt hopplös situation. Således är det av stor vikt med en ny och hårdare lagstiftning. Kronofogdemyndigheten har i samband med detta kommit med förslag på en ny lagstiftning men vi anser att det krävs hårdare tag än det som Kronofogdemyndigheten föreslår.

Med bakgrund av ovanstående föreslås stämman besluta

Att KDU/KD verkar för att en privat person som har fordonsrelaterade skulder inte får stå som ägare på ett nytt fordon tills dessa är betalda.

Att KDU/KD verkar för att om en privatperson har mer än 10 000 SEK i fordonsrelaterade skulder har kronofogdemyndighet rätt att konfiskera respektive fordon tills skulden har betalats.

Att KDU/KD verkar för att en privatperson med mer än 20 000 SEK i fordonsrelaterade skulder skall tillfälligt kunna förlora körkortet tills dess att skulden är betald.

samt

Att KDU/KD Skåne tar motionen som sin egen och skickar den vidare till KDU:s riksmöte 2011 samt KD Skånes vårstämma 2011.

Senast uppdaterad: Fredag 12 oktober 2012 15:03  

Letar du efter något?

Ardavan i media

04 april 2017

9 av 10 anser att patientsäkerheten är hotad på akuten i Lundd

Sjukhusläkaren - http://www.sjukhuslakaren.se/9-av-10-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad-pa-akuten-i-lund/

01 april 2017

Nio av tio läkare på akuten anser att patientsäkerheten är hotad

Sydsvenskan - http://www.sydsvenskan.se/2017-04-01/nio-av-tio-lakare-pa-akuten-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad


27 februari 2017

Detektivarbete är Ardavan Khoshnoods passion

Malmö Högskola - https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Detektivarbete-ar-lakaren-och-kriminologen-Ardavan-Khoshnoods-passion/

Intressant

Farsi English