Ardavan Khoshnood

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Mina motioner Motion angående förtal (KDU)

Motion angående förtal (KDU)

Skicka sidan Skriv ut PDF

Motion: Motioner angående förtal
Motionärer: Ardavan Khoshnood, Mattias Grängzell, Jessica Presits, Carl Björkwall Hansen, Martin Hallander (KDU Malmö) och Emil Öberg (KDU Lund)
Datum: 31 december 2010

Förtal är ett ärekränkningsbrott som regleras i brottsbalken kapitel 5, yttrandefrihetsgrundlagen kapitel 5 samt tryckfrihetsförordningen kapitel 7. Ärekränkningsbrotten där förtal dominerar, blir allt vanligare i Sverige. Under det senaste decenniet har antalet anmälda fall av ärekränkning fördubblats (år 2000; 5630 anmälningar och år 2009; 10857), och de fortsätter att öka.

Förtal innebär rent juridiskt att någon utpekas såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt och att de uppgifter som lämnas om honom/henne är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Icke juridiskt, innebär förtal en (milt sagt) jobbig situation för den som utsätts för denna kränkning. Om denna kränkning är ihållande och pågående – vilket den är i många fall – pratar vi om en psykisk tortyr och terror.

Förtal är ett så kallat målsägandebrott, vilket innebär att ingen annan än den drabbade får åtala den som förtalar. Rent praktiskt innebär detta att om någon förtalas, så skall han/hon själv lämna in ett enskilt åtal och stämma personen som förtalar. Att lämna in en polisanmälan är till ingen nytta då anmälan läggs ner med motiveringen att förtal inte går in under allmänt åtal. Man skall alltså själv se till att försvara sin heder och ära. Det tänker staten banne mig inte hjälpa till med!

Betydligt besvärligare är det om den förtalade förtalas via media; t.ex. via en närradio. I så fall skall en anmälan om förtal lämnas till justitiekanslern (JK), som en tid efter att ha mottagit anmälan artigt meddelar att förtal skall åtalas av den drabbade själv och att förundersökning således ej inleds. Att hundratals om ej tusentals människor hört en förtalas spelar tydligen ingen roll för JK.

Problematiken med dagens lagstiftning kring detta består i att heder och ära tydligen är endast för dem rika. För inte har den gemena Svensson råd till att själv anställa en advokat, lämna in ett enskilt åtal och därmed betala för en lång rättsprocess. Rättshjälp och rättsskydd i all ära, men det täcker verkligen inte mycket. Ett förtalsmål enligt brottsbalken kan kosta tiotals svenska kronor och där är rättskyddet viktig och täcker då – i vanliga fall – de nödvändiga kostnaderna, men ett förtalsmål enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen kan uppgå till en halv miljon svenska kronor, där rättsskyddet endast täcker en del av den.

Faktum är att förtal i ett multikulturellt samhälle som Sverige kan bidra till stora problem. Det faktum att mer än 10 000 anmälningar om ärekränkning lämnades in till polisen förra året är ett stort bevis på detta. När polisen eller JK väljer att ej inleda förundersökning blir den drabbade ofta frustrerad, ledsen och arg. Förtroendet för samhället och polisen minskar och den drabbade får tre val; (1) finna sig i situationen och gilla läget, (2) själv påbörja en förtalskampanj i syfte att ta hämnd eller (3) ta till hot och våld för att kunna hantera situationen. Det sistnämnda är vanligt hos invandrargrupper med en hederskultur som blir ännu mer frustrerade när polisen och andra myndigheter vänder ryggen till. I samtliga ovanstående fall drabbas samhället av enorma skador och kostnader. Vidare handlar det om att stå upp för människor som drabbas av förtal och som ej kan försvara sig själv. Polisen/JK vänder dem ryggen och deras ekonomiska tillstånd tillåter inte att påbörja och slutföra en lång rättsprocess.

Med tanke på det ovanstående är det av största vikt att vi får fram en ny lagstiftning i landet gällande förtal. Främst nu när informationssamhället växer. Vi anser att det är en självklarhet att det fortfarande skall vara den drabbade som skall anmäla händelsen och ange brottet till åtal, men vi anser också att när den drabbade väl angett brottet till åtal, skall brottet falla in under allmänt åtal där åklagaren/JK är skyldiga att utreda ärendet.

Heder och ära skall inte endast vara för dem rika.

Med anledning av ovanstående föreslås Riksmötet besluta:

Att KDU Skåne uttalar sig positivt om att grovt förtal faller under allmänt åtal efter att den drabbade själv anmält och angett brottet till åtal

Att KDU Skåne verkar för att grovt förtal faller under allmänt åtal efter att den drabbade själv anmält och angett brottet till åtal

samt

Att KDU Skåne antar motionen som sin egen och skickar den vidare till KDU:s riksmöte 2011 samt KD Skånes vårstämma 2011.

Senast uppdaterad: Tisdag 25 januari 2011 23:11  

Letar du efter något?

Ardavan i media

04 april 2017

9 av 10 anser att patientsäkerheten är hotad på akuten i Lundd

Sjukhusläkaren - http://www.sjukhuslakaren.se/9-av-10-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad-pa-akuten-i-lund/

01 april 2017

Nio av tio läkare på akuten anser att patientsäkerheten är hotad

Sydsvenskan - http://www.sydsvenskan.se/2017-04-01/nio-av-tio-lakare-pa-akuten-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad


27 februari 2017

Detektivarbete är Ardavan Khoshnoods passion

Malmö Högskola - https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Detektivarbete-ar-lakaren-och-kriminologen-Ardavan-Khoshnoods-passion/

Intressant

Farsi English