Ardavan Khoshnood

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Mina motioner Motion angående införande av en DNA-databas (KDU samt KD)

Motion angående införande av en DNA-databas (KDU samt KD)

Skicka sidan Skriv ut PDF

Motion: Motion angående införande av en DNA-databas
Motionärer: Ardavan Khoshnood, Mattias Grängzell, Jessica Presits, Martin Hallander, Benjamin Norburg (KDU Malmö) och Emil Öberg (KDU Lund)
Datum: 31 december 2010

Brottsligheten i Sverige ökar och den organiserade brottsligheten får allt större fotfäste i landet. Inte nog med detta har Sverige tyvärr också fått en hedersam plats på världskartan vad gäller den islamiska terrorismen. Det är tyvärr ett bittert faktum att Sverige är ett av de länder som exporterar terrorister. Händelserna i Danmark under december 2010 då flera svenska medborgare arresterades för förberedelse till terroristbrott visar än en gång på detta.

Den svenska lagstiftningen kring brottsbekämpning är mycket lam. Det är tyvärr lätt och till stor grad fridsamt, att vara kriminell i Sverige. Alliansregeringen har dock tagit stora steg i att bekämpa den organiserade brottsligheten och den terrorism som finns och hotar Sverige. FRA-lagstiftningen, förändringarna i brottsbalken och inte minst införandet av lagen om hemlig rumsavlyssning är samtliga lagar som bidragit och kommer att bidra till att på ett mer effektivt sätt bekämpa den organiserade brottsligheten i alla dess former.

Vi anser dock att en DNA-databas saknas i kampen mot de kriminella och de terrorister som hotar den svenska och inte minst den globala säkerheten. En sådan DNA-databas skall innehålla DNA från samtliga svenska medborgare och icke-medborgare bosatta i Sverige. Polisen, Säkerhetspolisen, Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten samt Tullverket skall ha tillgång till denna databas och kunna använda den i brottsbekämpande syfte, vid förundersökning samt i underrättelsesyfte.

Med en DNA-databas kommer utan tvekan flera brottsfall att kunna lösas samtidigt som kriminella individer, och då främst seriemördare, serievåldtäktsmän osv. snabbare, lättare och mer effektivt kan identifieras, anhållas och lagföras. Vidare är det kostnadseffektivt samtidigt som felaktigt misstänkta mycket tidigare kan avföras från utredningen.

Tack vara DNA-teknik har flera brott lösts i Sverige. Det var med hjälp av DNA-teknik som polisen kunde binda Mijailovic till Anna Lindhs mord. När åklagare Barbro Jönssons hem utsattes för ett bombdåd var det tack vara DNA-teknik igen som en av de misstänkta erkände. Med en DNA-databas kan vi även komma till ände med de många olösta mord och våldtäkter där polisen har gärningsmannens DNA, men inte gärningsmannen själv.

Med bakgrund av ovanstående föreslås stämman besluta

Att KDU Skåne uttalar sig positivt om att införa en DNA-databas i Sverige i brottsförebyggande samt brottsbekämpande syfte

Att KDU Skåne verkar för att införa en DNA-databas i Sverige i brottsförebyggande samt brottsbekämpande syfte

Samt

Att KDU Skåne antar motionen som sin egen och skickar den vidare till KDU:s riksmöte 2011 samt KD Skånes vårstämma 2011.

Senast uppdaterad: Tisdag 25 januari 2011 23:12  

Letar du efter något?

Ardavan i media

04 april 2017

9 av 10 anser att patientsäkerheten är hotad på akuten i Lundd

Sjukhusläkaren - http://www.sjukhuslakaren.se/9-av-10-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad-pa-akuten-i-lund/

01 april 2017

Nio av tio läkare på akuten anser att patientsäkerheten är hotad

Sydsvenskan - http://www.sydsvenskan.se/2017-04-01/nio-av-tio-lakare-pa-akuten-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad


27 februari 2017

Detektivarbete är Ardavan Khoshnoods passion

Malmö Högskola - https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Detektivarbete-ar-lakaren-och-kriminologen-Ardavan-Khoshnoods-passion/

Intressant

Farsi English