Ardavan Khoshnood

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Mina motioner Motion angående lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott (KDU samt KD)

Motion angående lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott (KDU samt KD)

Skicka sidan Skriv ut PDF

Motion: Motion angående lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
Motionärer: Ardavan Khoshnood, Mattias Grängzell, Jessica Presits, Carl Björkwall Hansen, Martin Hallander, Benjamin Norburg (KDU Malmö) och Emil Öberg (KDU Lund)
Datum: 31 december 2010

1 januari 2008 infördes lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott som reglerar hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning samt hemlig kameraövervakning.

När lagen infördes år 2008 skulle den vara en tidsbegränsad lag. Riksdagen har dock nu valt att förlänga lagen med ytterligare två år. Detta är glädjande då ovannämnda tvångsåtgärder utan tvekan bidrar till att våra brottsbekämpande myndigheter på ett mer effektivt sätt kan lagföra kriminella.

Tyvärr finns det ett bekymmer med denna lagstiftning som är av ett stort värde att ändra i:

1) Denna lag är av enorm vikt i kampen mot den organiserade brottsligheten och den terrorism som allt mer präglar Sverige. Att lagen är tidsbegränsad är bekymmersamt och detta måste ändras så att lagen blir en permanent och självklar del av den svenska lagstiftningen.

Med bakgrund av ovanstående föreslås stämman besluta

Att KDU Skåne uttalar sig positivt om och verkar för att införa lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott som en permanent lag i den svenska lagstiftningen

samt

Att KDU Skåne antar motionen som sin egen och skickar den vidare till KDU:s riksmöte 2011 samt KD Skånes vårstämma 2011.

Senast uppdaterad: Tisdag 25 januari 2011 23:12  

Letar du efter något?

Ardavan i media

04 april 2017

9 av 10 anser att patientsäkerheten är hotad på akuten i Lundd

Sjukhusläkaren - http://www.sjukhuslakaren.se/9-av-10-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad-pa-akuten-i-lund/

01 april 2017

Nio av tio läkare på akuten anser att patientsäkerheten är hotad

Sydsvenskan - http://www.sydsvenskan.se/2017-04-01/nio-av-tio-lakare-pa-akuten-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad


27 februari 2017

Detektivarbete är Ardavan Khoshnoods passion

Malmö Högskola - https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Detektivarbete-ar-lakaren-och-kriminologen-Ardavan-Khoshnoods-passion/

Intressant

Farsi English