Ardavan Khoshnood

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Mina motioner Motion om att utrusta polisbilar med defibrillatorer (KD)

Motion om att utrusta polisbilar med defibrillatorer (KD)

Skicka sidan Skriv ut PDF

Motion: Motion om att utrusta polisbilar med defibrillatorer
Motionärer: Ardavan Khoshnood (KDU Malmö)
Datum: 31 december 2010

Hjärtstopp är idag den vanligaste dödsorsaken. Enligt uppgifter från 2003 dör 2/3 av dem som får hjärtstopp utanför sjukhuset. En stor majoritet av dessa, 70 procent, har till en början en sådan hjärtrytm att de kan räddas om hjärt-lungräddning (HLR) och defibrillator används.

Snabbt insättande av HLR och defibrillering är ett måste för att rädda en person med hjärtstopp, men tyvärr är det idag bara ambulanspersonal och räddningstjänsten som är utrustade med defibrillatorer.

Enligt seminarier från 2003 angående tidig defibrillering är den genomsnittliga tiden för en ambulans att nå fram till en person med hjärtstopp hela 13 minuter. Och när ambulansen väl är framme är det bara 1/3 av patienterna som har den rytm som ambulanspersonalen kan behandla med defibrillator. Av dessa 1/3 är det endast 8–9 procent som överlever.

I den s k Kasinostudien i USA utbildades 1 350 säkerhetsvakter på 32 kasinon i användning av defibrillator, samtidigt som kasinona utrustades med defibrillatorer. Studien pågick i 2,5 år och 148 personer fick hjärtstillestånd. 108 av dessa hade en sådan hjärtrytm som kunde behandlas med defibrillator. Studien visade att bland de 108 som defibrillerades inom 3 minuter var överlevnaden hela 74 procent. Det finns flera andra sådana internationella studier, och alla visar en och samma sak: ju tidigare tillgång till defibrillator, desto högre överlevnad.

Beräkningar gjorda från svenska Ambulansregistrets data visar att om bland annat polisen utrustas med defibrillatorer, kommer fördröjningstiden till defibrillering att minska från dagens 13 minuter till 9 minuter, vilket av självklara skäl kommer påverka överlevnaden enormt.

Detta visar klart och tydligt att polisbilar måste utrustas med defibrillatorer. Främst då polisbilarna ständigt finns rullande på gator och vägar och därför oftast är först framme vid olika händelser, som t.ex. vid ett hjärtstillestånd.

Med anledning av ovanstående föreslås Riksmötet besluta:

Att KD uttalar sig positivt om att landets polisbilar utrustas med defibrillatorer

Att KD verkar för att landets polisbilar skall utrustas med defibrillatorer

samt

Att KD Malmö antar motionen som sin egen och skickar den vidare till KD Skånes vårstämma 2011

Senast uppdaterad: Tisdag 25 januari 2011 23:41  

Letar du efter något?

Ardavan i media

04 april 2017

9 av 10 anser att patientsäkerheten är hotad på akuten i Lundd

Sjukhusläkaren - http://www.sjukhuslakaren.se/9-av-10-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad-pa-akuten-i-lund/

01 april 2017

Nio av tio läkare på akuten anser att patientsäkerheten är hotad

Sydsvenskan - http://www.sydsvenskan.se/2017-04-01/nio-av-tio-lakare-pa-akuten-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad


27 februari 2017

Detektivarbete är Ardavan Khoshnoods passion

Malmö Högskola - https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Detektivarbete-ar-lakaren-och-kriminologen-Ardavan-Khoshnoods-passion/

Intressant

Farsi English