Ardavan Khoshnood

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Pressmeddelanden KDU Malmö driver igenom ökad signalspaning

KDU Malmö driver igenom ökad signalspaning

Skicka sidan Skriv ut PDF

Lördagen den 26 mars 2011 höll Kristdemokraterna i Skåne sin vårstämma i Åstorp. Med partisekreteraren Acko Ankaberg-Johansson som stämmans ordförande, behandlades ett flertal motioner varav sju av dessa var författade och underskrivna av medlemmar i KDU Malmö.

Det är med glädje vi kan meddela att stämman bland annat tillstyrkte motionen om signalspaning för polisiära ändamål som var första prioriterat för oss.

Motionärerna vill att både Säkerhetspolisen och dels den öppna polisen ska få lov att använda sig av signalspaning via Försvarets Radioanstalt. Vidare vill motionärerna att de samma skall få lov att använda sig av signalspaning under förundersökningsarbetet.

Ardavan Khoshnood, huvudmotionären säger:

-    Det är enormt glädjande att Kristdemokraterna i Skåne bifallit denna motion. Genom att den öppna polisen och Säkerhetspolisen får tillgång till signalspaning kan vi på ett bättre och effektivare sätt bekämpa både den grovt organiserade brottsligheten och den terrorism som både hotar Sverige och den globala säkerheten.


Stämman valde även att bifalla en motion om att förtal samt grovt förtal skall falla under allmänt åtal om kostnaderna för ett enskilt åtal överstiger det som rättsskydd/rättshjälp kan täcka.

-    Att vi nu bifallit denna motion är en stor seger för den personliga integriteten samtidigt som vi stärkar europakonventionens artikel 8 ännu mer. Heder och ära ska inte endast vara för de rika. De människor som utsätts för förtal ska kunna få upprättelse trots att de inte har råd att driva en civilrättslig process, säger Ardavan Khoshnood, även huvudförfattare vid denna motion.

För mer information, vänligen kontakta Ardavan Khoshnood enligt nedan:

Mattias Grängzell                               Ardavan Khoshnood
Ordförande KDU Malmö                     1:e Vice ordförande KDU Malmö
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den                    Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Senast uppdaterad: Tisdag 29 mars 2011 20:21  

Letar du efter något?

Ardavan i media

04 april 2017

9 av 10 anser att patientsäkerheten är hotad på akuten i Lundd

Sjukhusläkaren - http://www.sjukhuslakaren.se/9-av-10-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad-pa-akuten-i-lund/

01 april 2017

Nio av tio läkare på akuten anser att patientsäkerheten är hotad

Sydsvenskan - http://www.sydsvenskan.se/2017-04-01/nio-av-tio-lakare-pa-akuten-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad


27 februari 2017

Detektivarbete är Ardavan Khoshnoods passion

Malmö Högskola - https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Detektivarbete-ar-lakaren-och-kriminologen-Ardavan-Khoshnoods-passion/

Intressant

Farsi English