Ardavan Khoshnood

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Brev Brev till Christine Axelsson

Brev till Christine Axelsson

Skicka sidan Skriv ut PDF

Christine Axelsson
Ordförande Malmö arbetarkommun


Bästa Christine,

Trots att undertecknad är även aktiv inom svensk politik och inte delar din ideologi, skriver undertecknad detta brev till dig i egenskap av en exil-iranier som lever i Malmö.

Inom Malmö arbetarkommun har ni en förening som går under namnet ”Persiska Socialdemokratiska förening”. Det har kommit till undertecknads kännedom att bland annat denna förening varit med och arrangerat en så kallad filmfestival i Malmö på persiska under februari 2011.

Undertecknad har nyligen mottagit flera samtal, mail med mera om hur denna förening hånat den iranska flaggan i de affischer som man delat ut gällande denna så kallade filmfestival och på dess hemsida (http://www.farsi.se/festival).

Detta är högst allvarligt och bekymmersamt. Å vägnar av en stor del av det iranska samhället undrar undertecknad om Socialdemokraterna ställer sig bakom denna förening i deras hån mot den iranska flaggan? Vidare undrar vi hur det kan komma sig att en Socialdemokratisk förening har en förvrängd iransk flagga som loggo? Ämnar Socialdemokraterna ersätta den traditionella iranska flaggan med persiska S-föreningens loggo?

Representanter för persiska S-föreningen har bland den iranska diasporan uttryckt att persiska S-föreningens loggo ska bli Irans framtida flagga. Står Malmö arbetarkommun bakom detta?

Tacksam för svar och klargörande!

Hjärtligen
Ardavan Khoshnood

Senast uppdaterad: Torsdag 11 augusti 2011 20:20  

Letar du efter något?

Ardavan i media

04 april 2017

9 av 10 anser att patientsäkerheten är hotad på akuten i Lundd

Sjukhusläkaren - http://www.sjukhuslakaren.se/9-av-10-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad-pa-akuten-i-lund/

01 april 2017

Nio av tio läkare på akuten anser att patientsäkerheten är hotad

Sydsvenskan - http://www.sydsvenskan.se/2017-04-01/nio-av-tio-lakare-pa-akuten-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad


27 februari 2017

Detektivarbete är Ardavan Khoshnoods passion

Malmö Högskola - https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Detektivarbete-ar-lakaren-och-kriminologen-Ardavan-Khoshnoods-passion/

Intressant

Farsi English