Ardavan Khoshnood

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Övrigt Mitt tal på KD:s riksting i Umeå - 2011

Mitt tal på KD:s riksting i Umeå - 2011

Skicka sidan Skriv ut PDF

Ordförande, stämmodelegater

Tillsammans med partikollegor från Malmö har vi författad några av de motioner som vi nu ska diskutera. Vi har ett rikt föreningsliv i Malmö där vi skjuter på varandra, kriminaliteten ligger nära oss hela tiden och är utbrett över hela landet. Enligt Säkerhetspolisen utgör den grovt organiserade brottsligheten ett hot mot rikets säkerhet.

Just därför är våra motioner högst viktiga i kampen mot kriminaliteten.

Motion 02:37 vill tillåta både Säkerhetspolisen och den öppna polisen att använda sig av signalspaning. Den grovt organiserade brottsligheten, precis som kärlek, känner inga gränser. Och just därför är det viktigt att rikstinget bifaller motionen i sin helhet.

Jag vill även lyfta fram motionerna 02:38 och 02:39 som handlar om att ge våra brottsbekämpande yndigheter större möjlighet att bekämpa kriminaliteten, Bifall även till dessa.

Jag yrkar även bifall till motion 02:30, om förtal. Många utsätts dagligen för grova trakasserier i form av förtal. Många utsätts dagligen för grova trakasserier i form av förtal. Tyvärr, leder inte polisanmälan någonstans. Det är upp till var och en att skydda sin heder och ära. Och tyvärr, är det främst de rika som kan göra det. Det kostar att driva ett förtalsärende. Summan kan snabbt rusa upp till över en halv miljon kronor. Rättsskydd och rättshjälp, som partistyrelsen skriver om, i all ära, men det har en gräns., vanligtvis runt 200 000 SEK. Hur skall en failj kunna kosta upp de resterande?

Låt oss visa att vi står på den svaga människans sida!

Tack!

 

Letar du efter något?

Ardavan i media

04 april 2017

9 av 10 anser att patientsäkerheten är hotad på akuten i Lundd

Sjukhusläkaren - http://www.sjukhuslakaren.se/9-av-10-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad-pa-akuten-i-lund/

01 april 2017

Nio av tio läkare på akuten anser att patientsäkerheten är hotad

Sydsvenskan - http://www.sydsvenskan.se/2017-04-01/nio-av-tio-lakare-pa-akuten-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad


27 februari 2017

Detektivarbete är Ardavan Khoshnoods passion

Malmö Högskola - https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Detektivarbete-ar-lakaren-och-kriminologen-Ardavan-Khoshnoods-passion/

Intressant

Farsi English