Ardavan Khoshnood

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Mina motioner Dags att ställa sig för ett medlemskap i NATO (KD)

Dags att ställa sig för ett medlemskap i NATO (KD)

Skicka sidan Skriv ut PDF

Motion: Dags att ställa sig för ett medlemskap i NATO
Motionärer: Martin Hallander, Alex Harrison, Mattias Grängzell, Ardavan Khoshnood, Marcus Klingborg, Carl Björkwall Hansen 
Datum: 25 januari 2013

I Sverige har vi idag en lång tradition av vad vi kallar för ”neutralitet”. Denna svenska neutralitet har de senaste åren inneburit att vi har deltagit i flertalet militära operationer utanför Sveriges gränser tillsammans med andra länder. Främst NATO-länderna. Den svenska tanken om neutralitet är en myt som så mycket annat. Vi är inte neutrala och vi ska inte vara det heller. När det är något fel som sker i världen, när grundläggande mänskliga rättigheter bryts kan vi inte vara tysta. Vi måste stå upp. Och de som främst står upp för fred och mänskliga rättigheter idag heter INTE FN utan NATO. Ett medlemskap i NATO skulle innebära just detta. Ett ställningstagande för frihet och demokrati.

Samtidigt så är det en kristdemokratisk grundtanke om nära samarbete mellan länder som delar samma värderingar som vi. Likt som EU skapades av kristdemokrater bör vi också samarbeta när det gäller säkerhetspolitiken med länder som delar våra värderingar. Då blir de västerländska värderingar som vi står för ännu starkare och det måste vara ett mål. Därför bör vi gå med i NATO.

Men som om dessa två skäl inte vore goda nog så finns det ett argument som är starkare än något annat. Det är faktumet att statens viktigaste och mest grundläggande uppgift är att garantera rikets säkerhet och att försvara våra gränser och vårt territorium. Något som Sverige inte någonstans skulle kunna klara av idag. Sverige kan inte försvara sig själva. Och som NATOs generalsekreterare sa vid den senaste folk och försvar kampanjen så kan inte Sverige räkna med militärt stöd ifrån NATO. Att militärt samarbeta med länder som vi faktiskt redan militärt samarbetar med borde inte vara konstigt. Ett NATO medlemskap är Sveriges enda möjlighet att kunna försvara sig själva. Och till er som tänker att det inte är risk för krig idag så säger vi er att vi måste alltid vara förbereda och samtidigt ska försvarspolitiken vara långsiktig. Vem vet hur världen ser ut om 20-30 år.

Så därför avslutar vi så här. Gör som Alf Svensson, Gå med i NATO.

Med anledning av ovan föreslås rikstinget besluta:

AttKD verkar för ett svenskt medlemskap i NATO

 

Letar du efter något?

Ardavan i media

04 april 2017

9 av 10 anser att patientsäkerheten är hotad på akuten i Lundd

Sjukhusläkaren - http://www.sjukhuslakaren.se/9-av-10-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad-pa-akuten-i-lund/

01 april 2017

Nio av tio läkare på akuten anser att patientsäkerheten är hotad

Sydsvenskan - http://www.sydsvenskan.se/2017-04-01/nio-av-tio-lakare-pa-akuten-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad


27 februari 2017

Detektivarbete är Ardavan Khoshnoods passion

Malmö Högskola - https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Detektivarbete-ar-lakaren-och-kriminologen-Ardavan-Khoshnoods-passion/

Intressant

Farsi English