Ardavan Khoshnood

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Mina motioner Motion angående införande av ett polisiärt medaljsystem (KD)

Motion angående införande av ett polisiärt medaljsystem (KD)

Skicka sidan Skriv ut PDF

Motion: Motion angående införande av ett polisiärt medaljsystem
Motionärer: Ardavan Khoshnood och Mattias Grängzell
Datum: 23 januari 2013

Våra kvinnliga och manliga poliser har ett av landets mest krävande och utsatta arbeten. De senaste årens våldsbrott och skottlossningar i Malmö, de senaste morden och de grova rånen i vårt land är tydliga exempel på detta. Flertalet gånger har vi sett hur poliserna med sina liv som insats gått in för att avbryta ett rån och då bemöts med skott från förövarna.

Senast i Södertälje kunde vi bevittna hur modiga poliser gick in för att skydda liv och egendom. Efter ett fantastiskt polisarbete kunde flertalet misstänkta rånare gripas.

Det finns flera exempel på hur enstaka poliser räddat kollegor i nöd, räddat allmänhet i fara, gripit väpnade förövare eller på annat sätt räddat liv och egendom. Ett enkelt tack räcker länge och är enormt uppskattat av våra poliser, men vi vill ta det ett steg längre. För att kunna visa samhällets tacksamhet gentemot våra poliser, vill vi att Sverige inför ett polisiärt medaljsystem, en typ av tapperhetsmedalj som kan delas till den polis eller de poliser som utan hänsyn till sin egen säkerhet, i sin polisiära tjänst, har kommit kollega eller allmänhet till undsättning.

Med bakgrund av ovanstående föreslår vi årsmötet:

Att KD uttalar sig positivt om att införa ett polisiärt medaljsystem i Sverige.

Att KD verkar för att införa ett polisiärt medaljsystem i Sverige.

Att KD i en debattartikel tydligt tar ställning för att Sverige inför ett polisiärt medaljsystem.

Att KD Malmö tar motionen som sin egen och skickar vidare till KD Skånes distriktsstämma samt KD:s Riksting.

Senast uppdaterad: Måndag 28 januari 2013 21:26  

Letar du efter något?

Ardavan i media

04 april 2017

9 av 10 anser att patientsäkerheten är hotad på akuten i Lundd

Sjukhusläkaren - http://www.sjukhuslakaren.se/9-av-10-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad-pa-akuten-i-lund/

01 april 2017

Nio av tio läkare på akuten anser att patientsäkerheten är hotad

Sydsvenskan - http://www.sydsvenskan.se/2017-04-01/nio-av-tio-lakare-pa-akuten-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad


27 februari 2017

Detektivarbete är Ardavan Khoshnoods passion

Malmö Högskola - https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Detektivarbete-ar-lakaren-och-kriminologen-Ardavan-Khoshnoods-passion/

Intressant

Farsi English