Ardavan Khoshnood

 • Öka teckenstorlek
 • Förvald teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
Home

Meriter

Skicka sidan Skriv ut PDF

Nedanför följer en del av mina meriter i kronologisk ordning:

 • 2011 - 2012 Ledamot Kristdemokratiska Ungdomsförbundets "Internationella Utskott"
 • 2011 - 2012 Revisor för Kristdemokratiska Studentförbundet
 • 2011 - 2012 2:e vice ordförande Kristdemokraterna i Malmö
 • 2011 - 2014 Ordinarie ledamot Polisnämnden i Malmö
 • 2011 - 2014 Nämndeman Förvaltningsrätten (Migrationsdomstolen)
 • 2011 - 2012 1:e vice ordförande Kristdemokratiska Ungdomsförbundet i Malmö
 • 2011 - 2012 Styrelseledamot Kristdemokratiska Ungdomsförbundet i Skåne
 • 2011 Läkarexamen, Lunds Universitet
 • 2010 - 2011 Styrelseledamot Kristdemokraterna i Malmö
 • 2010 Nr. 4 på Malmö kristdemokraternas riksdagslista
 • 2010 Nr. 8 på Malmö kristdemokraternas kommunfullmäktigelista
 • 2010 Nr. 6 på Kristdemokraternas landstingsfullmäktigelista, Sydvästkretsen I
 • 2010 - 2011 Vice ordförande Kristdemokratiska Ungdomsförbundet Malmö
 • 2009 - 2010 Styrelseledamot Kristdemokratiska Ungdomsförbundet Malmö
 • 2009 - 2010 Medlem i Röda Korsets Ungdomsförbunds "Organisation Politics and International Network" (OPIN) som arbetar med inhämtning av information, analys av det samma samt delgivning av resultat.
 • 2007 - Ordförande “Föreningen för Demokrati i Iran”
 • 2009 - 2010 Sammankallande valberedning "Unga Humanister Skåne"
 • 2008 - 2009 Vald suppleant i Medicinska fakultetens kvalitetsgrupp
 • 2007 - 2008 Vald ledamot i Medicinska fakultetens kvalitetsgrupp
 • 2008 Mottagare av 18 000 kr i sommarstipendium för forskning inom medicin
 • 2007 Mottagare av 18 000 kr i sommarstipendium för forskning inom medicin
 • 2006 Mottagare av 18 000 kr i sommarstipendium för forskning inom medicin
 • 2006 Grundare för kampanjsidan “lion and the sun protest”
 • 2004 - 2008 Ansvarig Förenade Monarkister, Skåne
 • 2004 - 2006 Ledamot Medicinska fakultetens etikkommite
 • 2004 - Presssekreterare “Rastakhiz Iran”
 • 2005 Nr. 12 på Malmö moderaternas kommunfullmäktigelista (senare avgår jag)
 • 2005 Nr. 6 på Malmö moderaternas regionfullmäktigelista (senare avgår jag)
 • 2005 - 2006 Ledamot Malmö Moderaternas kommunfullmäktigegrupp
 • 2005 - 2006 Ledamot Malmö Moderaternas kretsstyrelse
 • 2005 - 2006 Ordförande Malmö MUF
 • 2004 - 2006 Suppleant brottsförebygganderådet
 • 2004 - 2005 Ledamot Medicinska föreningen Lund/Malmö
 • 2003 - 2005 Styrelseledamot Malmö MUF
 • 2001 - 2004 Ordförande för “Rastakhiz Irans Ungdomsgrupp”
Senast uppdaterad: Lördag 02 juli 2011 17:39  

Letar du efter något?

Ardavan i media

04 april 2017

9 av 10 anser att patientsäkerheten är hotad på akuten i Lundd

Sjukhusläkaren - http://www.sjukhuslakaren.se/9-av-10-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad-pa-akuten-i-lund/

01 april 2017

Nio av tio läkare på akuten anser att patientsäkerheten är hotad

Sydsvenskan - http://www.sydsvenskan.se/2017-04-01/nio-av-tio-lakare-pa-akuten-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad


27 februari 2017

Detektivarbete är Ardavan Khoshnoods passion

Malmö Högskola - https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Detektivarbete-ar-lakaren-och-kriminologen-Ardavan-Khoshnoods-passion/

Intressant

Farsi English