Senaste inlägg

En kritisk reflektion över riksdagsledamoten Ali Reza Akhondis politiska hållning och handlingar
Okategoriserad

En kritisk reflektion över riksdagsledamoten Ali Reza Akhondis politiska hållning och handlingar

Under de senaste månaderna har jag utsatts för stort press från mina iranska landsmän på grund av min tystnad kring Ali Reza Akhondi, riksdagsledamot. Som en uttalad motståndare till den islamiska regimen i Iran kan min tystnad verka ovanlig. Tystnaden berodde dock på min grundläggande övertygelse om att varje individ,…

Våldets Eskalering: Har Sverige Öppnat Pandoras Ask?
Okategoriserad

Våldets Eskalering: Har Sverige Öppnat Pandoras Ask?

Under det senaste decenniet har mordfrekvensen i Sverige stadigt ökat. Orsaken till denna ökning är det skjutvapenrelaterade våldet kopplat till kriminella gäng. Innan 2022 hade Sverige i genomsnitt 4 skjutvapenrelaterade mord per miljon invånare, jämfört med 1,6 i andra europeiska länder. År 2022 satte skjutvåldet i Sverige rekord med 391…

Senast inom

Publikationer och media


Publikationer

Media

Sexualmord mellan män: En systematisk översikt [Engelska]

Forskning om sexualmord har främst fokuserat på manliga förövare och kvinnliga offer, med mindre uppmärksamhet på sexualmord mellan män (MMSH). EVi utförde en systematisk literaturstudie i syfte att bättre förstå MMSH, inklusive dess frekvens, mönster och karakteristika hos offer och förövare. Efter att ha granskat studier enligt PRISMA-riktlinjerna valdes fyra artiklar ut för analys. Vår…

Relationen mellan biomarkörer associerade med Charlson komorbiditetsindex och utfall bland deltagare i Malmö kost- och cancerstudie [Engelska]

Denna studie syftade till att utvärdera två biomarkörpoäng för deras förmåga att förutsäga kroniska sjukdomar och dödlighet. Den första poängen, Biomarkörpoäng för Malmö kost- och cancerstudie (BSMDC), baserades på 19 biomarkörer kopplade till Charlson Comorbidity Index (CCI) och riktade sig till individer utan tidigare diagnoser av CCI eller stora samtidiga sjukdomar. Den andra poängen, Biomarkörpoäng…

Kontraktilitet, ventrikuloarteriell koppling och slagvolym efter akut myokardinfarkt med användning av tryck-volym slingdata från kardiell magnetresonanstomografi [Engelska]

I denna studie med 100 hjärtinfarktpatienter och 75 kontroller användes icke-invasiva tryck-volym slingor från hjärtmagnetresonanstomografi för att få fram nya fysiologiska mått som kontraktilitet och ventrikuloarteriell koppling. Resultaten visade signifikanta skillnader i dessa mått mellan patienter och friska, vilket erbjuder viktig information för diagnos och behandling av hjärtinfarkt.


Irankännare: ”Sverige borde protestera mer högljutt”

Efter Ekots avslöjanden om både misstänkta attentatsplaner och underrättelseoperationer från Iran, kommer nu kritik mot hur Sverige hanterar hotet från Iran. Arvin Khoshnoods bror, Irankännaren Ardavan Khoshnood, är även han inne på att Sverige historiskt varit för tyst i sin kritik mot Iran. – At the end of the day så tror jag att det…

Nella mente del terrorista

I recenti attentati di Parigi e Bruxelles ci pongono di fronte a una questione delicata: che legame c’è tra terrorismo e salute mentale? La risposta non è semplice. Per cercarla, dobbiamo prima chiederci con quali pregiudizi guardiamo alla malattia e quanto, nelle nostre società, investiamo davvero nelle politiche per il benessere psicologico.