در تاریخ ۲۷ ژانویه ۲۰۲۳، رویدادی با عنوان “افشای طرح بازی جمهوری اسلامی” در استکهلم برگزار شد، که به بررسی استراتژی‌های اتخاذ شده توسط جمهوری اسلامی در اروپا پرداخت. این رویداد به دو پانل بحث تقسیم شد که هرکدام به جنبه‌های اقدامات جمهوری اسلامی پرداختند

پانل افتتاحیه با عنوان “تحریم‌های بین‌المللی و نظر اتحادیه اروپا نسبت به سپاه پاسداران” با دیدگاه‌های دکتر اردوان خوشنود و آقای جیسون برادسکی آغاز شد. بحث بر روی این مهم بود که اتحادیه اروپا باید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سپاه) را سازمانی تروریستی اعلام کند، که از این طریق زنجیره‌ای از تحریم‌ علیه آن آغاز شود

در پی آن، پانل دوم با عنوان “مقابله با لابی‌گران جمهوری اسلامی در کشورهای دموکراتیک” شامل سه متخصص بود: دکتر اردوان خوشنود، آقای فردریک مالم از مجلس سوئد، و دکتر پویان تمیمی عرب. این پانل به تحلیل لابی‌گری جمهوری اسلامی در اروپا، با تمرکز بر سوئد، پرداخت. گفتگو بر دور تاکتیک‌های عملیاتی این لابی‌گران و راه‌های مختلف برای کاهش تاثیر آنها بود.

پانل افتتاحیه با عنوان “تحریم‌های بین‌المللی و نظر اتحادیه اروپا نسبت به سپاه پاسداران”
پانل دوم با عنوان “مقابله با لابی‌گران جمهوری اسلامی در کشورهای دموکراتیک”