دوستان من، هم میهنان گرامی

امروز اینجا در استکهلم گرد هم می آییم تا نه تنها یاد مهسا امینی را گرامی بداریم، بلکه یاد همه کسانی را که در مبارزه برای آزادی و عدالت در ایران جان خود را از دست داده اند، گرامی بداریم. امروز به کسانی متعلق است که اعدام شده اند، کسانی که در اعتراضات کشته شده اند و کسانی که در تبعید به قتل رسیده اند.

از سال 1979 ایران و مردم آن قربانی ظلم و ستم رژیم اسلامی بوده اند. این رژیم، فرهنگ، تاریخ، جوانان و زندگی ما را ربوده است. اما ما امروز اینجا می ایستیم، متحد، و با صدای بلند و واضح به رژیم و یارانش در سراسر جهان، از جمله اینجا در سوئد، می گوییم: “مبارزه ادامه دارد! ما پیروز خواهیم شد!”

تهدیدات رژیم حد و مرزی نمی شناسد. حتی به سوئد هم می رسد. ما شاهد تحریکات گسترده رژیم در جریان قرآن سوزی در سوئد بوده ایم و شاهد بوده ایم که چگونه جمهوری اسلامی در خاک سوئد ترور و جاسوسی انجام داده است. هم سفارت رژیم اسلامی در لیدینگو و هم مساجد وابسته به رژیم، نقش مهمی در تهدید علیه سوئد دارند.

امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد تهدید رژیم هستیم. حمله روسیه به اوکراین با تسلیحاتی که توسط ایران تامین شده است، نمونه بارز آن است. وقت آن است که جهان و به خصوص سوئد اقدام کنند!

و ما خواسته هایی داریم

رهبر رژیم، علی خامنه ای جبار و همه کسانی که در دفتر او کار می کنند، تحریم کنید –
رئیس جمهور رژیم و دولتش را تحریم کند –
اعضای خانواده سران رژیم را تحریم کنید. چرا آنها اجازه دارند به سوئد بیایند و در آزادی کامل تحصیل کنند، کار کنند و زندگی کنند؟ –
تحریم‌ علیه نه تنها سپاه، بلکه هتی وزارت اطلاعات که دستانش به خون ایرانیان غلتیده است –
اعمال تحریم های تجاری علیه رژیم –
و در نهایت قطع روابط دیپلماتیک –

و به همه شما که علیه رژیم ترور در ایران می جنگید. ما باید متحد باشیم و خودمان را سازماندهی کنیم. ما محکم می ایستیم و عقب نشینی نمی کنیم. به
ازای هر کس که کشته شود، هزار نفر دیگر برمی خیزند. حکومت اسلامی می تواند جان ما را بگیرد، اما هرگز نمی تواند عشق ما به ایران را بگیرد