در تاریخ 21 اکتبر 2018 میلادی، مطلبی در روزنامه سوئدی «سیدسونسکان» به چاپ رساندم که در آن، به عنوان یک جرمشناس در دانشگاه مالمو، در مورد تیراندازی در کشور سوئد و بخصوص شهر مالمو نوشتم. در این مطلب به این مهم پرداختم که هرچند تیراندازی مشکل بزرگی در سوئد و مالمو است، و سالانه در مالمو بسیاری کشته میشوند، مقدار تیراندازی ها در این شهر رو به رکود است و یکی از دلایل آن سخت تر شدن قوانین این کشور است.

این مطلب هم از سوئ «مرگان یوهانسون» وزیر دادگستری و کشور، و هم خبرگزاری «اومنی» مورد توجه قرار گرفت.