در تاریخ 22 سپتامبر سال جاری، نوشتاری در روزنامه «سیدسونسکان»، که یکی از بزرگترین روزنامه های سوئد میباشد، چاپ کردم با تیتر «هیچ چیز مقدستر از آزادی آکادمیک نیست».

این مقاله که به زبان سوئدی است، در باره درگیری ای در دانشکده پزشکی دانشگاه لوند در سوئد میباشد. استادی در این دانشکده، پروفسور گرموند هسلوو، بخاطر یک سخنرانی در این دانشکده در باره فرق بیولوژیک میان زن و مرد، مورد انتقاد تنی چند دانشجو با افکار چپ قرار گرفته است که خواستار ممنوع کردن این استاد از این نوع سخنرانی ها شده اند.

من در مطلبم، ضمن پشتیبانی از استقلال و آزادی دنیای آکادمیک از دنیای سیاست و حکومت، خواستار این شده ام که دانشکده با احترام به این اصول، مانع سخنرانی های پروفسور هسلوو نشود.

لینک به مطلب: https://www.sydsvenskan.se/2018-09-23/inget-ar-heligare-an-att-sta-upp-for-den-akademiska-friheten