در گفتگوی کوتاه با تلویزیون «ایران اینترنشنال»، مدیریت ضعیف جمهوری اسلامی را دلیل ناتوانی ایران در مبارزه علیه ویروس کرونا دانستم.