Senaste inlägg

Seminarium i Europaparlamentet
Okategoriserad

Seminarium i Europaparlamentet

Den 4 april anordnades ett seminarium i Europaparlamentet med rubriken ”IRGC är INTE en statlig organisation, utan en terrororganisation”. Evenemanget organiserades av ECR-gruppen i Europaparlamentet och den Svenska parlamentsledamoten Charlie Weimers, en långvarig och uppskattad vän och det iranska folkets allra bästa vän. Seminariet anordnades av Iran Novin-partiet. Aysan Ahmadi…

En kritisk reflektion över riksdagsledamoten Ali Reza Akhondis politiska hållning och handlingar
Okategoriserad

En kritisk reflektion över riksdagsledamoten Ali Reza Akhondis politiska hållning och handlingar

Under de senaste månaderna har jag utsatts för stort press från mina iranska landsmän på grund av min tystnad kring Ali Reza Akhondi, riksdagsledamot. Som en uttalad motståndare till den islamiska regimen i Iran kan min tystnad verka ovanlig. Tystnaden berodde dock på min grundläggande övertygelse om att varje individ,…

Senast inom

Publikationer och media


Publikationer

Media

Sexualmord mellan män: En systematisk översikt [Engelska]

Forskning om sexualmord har främst fokuserat på manliga förövare och kvinnliga offer, med mindre uppmärksamhet på sexualmord mellan män (MMSH). EVi utförde en systematisk literaturstudie i syfte att bättre förstå MMSH, inklusive dess frekvens, mönster och karakteristika hos offer och förövare. Efter att ha granskat studier enligt PRISMA-riktlinjerna valdes fyra artiklar ut för analys. Vår…

Relationen mellan biomarkörer associerade med Charlson komorbiditetsindex och utfall bland deltagare i Malmö kost- och cancerstudie [Engelska]

Denna studie syftade till att utvärdera två biomarkörpoäng för deras förmåga att förutsäga kroniska sjukdomar och dödlighet. Den första poängen, Biomarkörpoäng för Malmö kost- och cancerstudie (BSMDC), baserades på 19 biomarkörer kopplade till Charlson Comorbidity Index (CCI) och riktade sig till individer utan tidigare diagnoser av CCI eller stora samtidiga sjukdomar. Den andra poängen, Biomarkörpoäng…

Kontraktilitet, ventrikuloarteriell koppling och slagvolym efter akut myokardinfarkt med användning av tryck-volym slingdata från kardiell magnetresonanstomografi [Engelska]

I denna studie med 100 hjärtinfarktpatienter och 75 kontroller användes icke-invasiva tryck-volym slingor från hjärtmagnetresonanstomografi för att få fram nya fysiologiska mått som kontraktilitet och ventrikuloarteriell koppling. Resultaten visade signifikanta skillnader i dessa mått mellan patienter och friska, vilket erbjuder viktig information för diagnos och behandling av hjärtinfarkt.


جرم شناس: تیراندازی شرهولمن یک اقدام اعدام گونه بود

بخش فارسی|دری رادیو سوئد با حضور در محل تیراندازی مرگبار در شرهولمن با تعدادی از شهروندان گفتگو کرده است. اردوان خشنود؛ جرم شناس: تیراندازی اخیر به یک شهروند عادی، در واقع یک اقدام اعدام گونه از سوی گروه‌های بزهکار بود که بسیار خطرناک است. یکی از ساکنان شرهولمن: در مهدکودک فرزندم، مربیان می گویند که…