Senaste inlägg

Senast inom

Publikationer och media


Publikationer

Media


گزارش امیر گیتی، نشست اندیشکده کوروش: «گفتمان پادشاهی‌خواهی و استراتژی‌های پیش رو»

نشست اندیشکده کوروش بزرگ با موضوع گفتمان پادشاهی خواهی و استراتژی‌های پیش رو در دانشگاه رایس در شهر هیوستون ایالات تگزاس در روز شنبه برگزار شد.

سخنرانی اردوان و آروین خوشنود در نشستِ «گفتمان پادشاهی ایرانی و استراتژی پیش رو» | ۶ خرداد

ویدئوی کامل سخنرانی اردوان و آروین خوشنود در نشستِ «گفتمان پادشاهی ایرانی و استراتژی پیش رو» که روز گذشته، شنبه ۶ خرداد‌ماه ۲۵۸۲، با همتِ «اندیشکده کوروش بزرگ» و در دانشگاه رایس، هیوستون، ایالت تگزاس ایالات متحده آمریکا برگزار شد.