Den 27 januari 2023 anordnades ett seminarium i Stockholm med rubriken ”Avslöjande av Islamiska Republikens Spelplan”, med syfte att reda ut de strategier som Islamiska Republiken i Iran tillämpar och hur det påverkar Europa. Seminariet var uppdelat i två paneldiskussioner som var och en behandlade viktiga aspekter av Islamiska Republikens politiska ageranden.

Den inledande panelen, ”Internationella sanktioner och EU:s ställning till IRGC”, bestod av två experter, Ardavan Khoshnood och Jason Brodsky. Diskussionen fokuserade på hur viktigt det är att EU terrorstämplar Islamiska revolutionsgardet (IRGC) och därigenom bidra till att en rad sanktioner kan införas mot den. Panelen klargjorde hur ett sådant drag kunde märkbart försvaga IRGC:s operationer, och förespråkade en harmoniserad europeisk ståndpunkt i frågan.

Den andra panelen, ”Motverka Islamiska Republikens lobbyister i demokratiska länder”, bestod av Ardavan Khoshnood, riksdagsledamoten Fredrik Malm, och Pooyan Tamimi Arab. Panelen granskade Islamiska Republikens lobbying i Europa med särskilt fokus på Sverige. Dialogen kretsade kring lobbyverksamhetens operativa taktiker och avtäckte en myriad av strategier för att effektivt motverka deras inflytande.

Panel 1: ”Internationella sanktioner och EU:s ställning till IRGC”
Panel 2: ”Motverka Islamiska Republikens lobbyister i demokratiska länder”