Kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), har bjudit in Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, för att diskutera falska nyheter och propaganda i Malmö. Sydsvenskan skriver:

Katrin Stjernfeldt Jammeh tänker särskilt på att Malmö, där en stor del av invånarna är flyktinginvandrare från Mellanöstern, regelbundet framhålls som ett exempel i alternativmedia som driver opinion mot mångkultur genom osaklig propaganda.

Detta är enormt välkomnat. Det är viktigt att bekämpa falska nyheter och propaganda. Inte minst är detta viktigt idag när vi vet hur Ryssland jobbar och agerar.

Däremot är det minst lika viktigt att detta inte bidrar till självcensur. Det får aldrig bli så att forskare inte vågar skriva sanningen för att man är rädd för att stämplas som ”alternativmedia” eller springa Rysslands ärenden.

Vad alternativmedia gör vet jag inte, och det är inte någon form av expertis jag besitter. Däremot är kriminologi och brottslighet något jag vet en hel del om. Inte minst gäller detta brottsligheten i Malmö. Vi vet t.ex. idag att Malmö är hårt drabbat av skjutrelaterad våld och explosionsvåld. Vi vet att brottsligheten i Malmö är väldigt grov. Vi vet också att Malmö sticker ut både vad gäller brottslighet nationellt så väl som internationellt. En annan fakta som vi vet är att den grova våldsbrottsligheten i denna stad till stor del är relaterade till 1:a, 2:a och 3:e generationens invandrare. Det här har forskning, statistik m.m. tydligt visat.

Att diskutera det som jag skriver ovan är varje sig propaganda, opinionsbildning eller falska nyheter. Det är fakta.

Jag tror i och för sig inte att Stjernfeldt Jammeh vänder sig mot det. Det hade varit enormt märkligt då det är fakta. Däremot tror jag att det hon är bekymrad för, är vilka slutsatser man drar från detta. Varför är invandrare i Malmö och även i hela Sverige överrepresenterade i viss brottslighet? Beror det på att de har en kultur som är våldsam? Beror det på socioekonomiska faktorer? Beror det på dålig integration? Beror det på dålig lagstiftning? Är det lite av allt?

Faktum är att: Vi vet inte. Ingen i Sverige vågar studera detta. Brottsförebyggande rådet som borde göra det här, har tyvärr nyligen meddelat att de inte kommer undersöka och studera invandrares brottslighet t.ex. relaterad till sexualbrott.

Gärningsmannakarakteristika, offerkarakteristika och brottskarakteristika är det absolut viktigaste i att förstå brottslighet, varför den begås och hur den eventuellt kan förhindras. Det är inte alltid resultatet är det etablissemanget vill att det ska va. Men det är fakta. Och det är forskning. Och det är nödvändigt.

Så, bekämpa falska nyheter, men bejaka det som är fakta!