En kritisk reflektion över riksdagsledamoten Ali Reza Akhondis politiska hållning och handlingar

En kritisk reflektion över riksdagsledamoten Ali Reza Akhondis politiska hållning och handlingar

Under de senaste månaderna har jag utsatts för stort press från mina iranska landsmän på grund av min tystnad kring Ali Reza Akhondi, riksdagsledamot. Som en uttalad motståndare till den islamiska regimen i Iran kan min tystnad verka ovanlig. Tystnaden berodde dock på min grundläggande övertygelse om att varje individ,…

Våldets Eskalering: Har Sverige Öppnat Pandoras Ask?

Våldets Eskalering: Har Sverige Öppnat Pandoras Ask?

Under det senaste decenniet har mordfrekvensen i Sverige stadigt ökat. Orsaken till denna ökning är det skjutvapenrelaterade våldet kopplat till kriminella gäng. Innan 2022 hade Sverige i genomsnitt 4 skjutvapenrelaterade mord per miljon invånare, jämfört med 1,6 i andra europeiska länder. År 2022 satte skjutvåldet i Sverige rekord med 391…

Mitt korta tal till hyllning av de två Pahlavi kungarna

Mitt korta tal till hyllning av de två Pahlavi kungarna

27 juli 2023, Stortoget, Malmö Kära vänner, Idag har vi samlats här för att visa vår respekt och uppskattning för två framstående personer i Irans historia. Vi är stolta över att hedra minnet av våra två stora kungar, Hans Majestät Reza Shah den store och Hans Majestät Mohammad Reza Shah…

Avslöjande av Islamiska republikens spelplan: en diskurs om strategier och motåtgärder

Avslöjande av Islamiska republikens spelplan: en diskurs om strategier och motåtgärder

Den 27 januari 2023 anordnades ett seminarium i Stockholm med rubriken ”Avslöjande av Islamiska Republikens Spelplan”, med syfte att reda ut de strategier som Islamiska Republiken i Iran tillämpar och hur det påverkar Europa. Seminariet var uppdelat i två paneldiskussioner som var och en behandlade viktiga aspekter av Islamiska Republikens…