Shirin Ebadi om shahen

Shirin Ebadi om shahen

Shirin Ebadi är inte bara den första kvinnan som någonsin blivit domare i Iran, men hon är också den första Iraniern som någonsin fått Nobels fredspris (2003). Ebadi föddes 1947. Tack vare moderniseringen och reformerna som shahen, Mohammad Reza Pahlavi, utförde – bland annat att kvinnor fick rösträtt och rätten…

Brev till Mike Pompeop

Brev till Mike Pompeop

I en intervju som USA:s utrikesminister, Mike Pompeo, nylige hade, kallade han Persiska viken för ”Arabiska viken”. Detta är självfallet felaktigt och oacceptabelt. I ett brev till honom protesterar jag mot hans användande av denna felaktiga benämning. Brevet är på engelska och kan laddas ner här.

Thomas Bodström har fel…

Thomas Bodström har fel…

I en intervju med SVT säger förra detta Justitieminister Thomas Bodström: De vet själva att det inte fungerar, det visar all vetenskap. Därför är det populistiskt när man påstår att strängare straff fungerar Med ”de själva” menar Bodström, Regeringen. Det som jag reagerar så starkt på är Bodströms påstående om…