I partiledardebatten har Kristdemokraternas partieldare, Ebba Busch Thor sagt följande:

Vi hade 100 000 försök till våldtäkt eller riktiga fullbordade våldtäkter förra året. Varför ska de här männen få stanna i Sverige? Varför utvisas de inte?

Andreas Magnusson, lärare, skriver följande i en krönika i magasinet Paragraf:

Den stora frågan är om hon ljuger medvetet eller om hon bara är totalt okunnig.

Vidare skriver Magnusson en hel del statistik om hur våldtäktsstatistiken egentligen såg ut år 2018 och skriver:

I själva verket anmäldes 7 960 våldtäkter under 2018 vilket var en ökning med 8% från föregående år.

Trots att Magnusson refererar till korrekt statistik, är det alltid besvärligt när man – i en tid med fake news – inte redovisar källor.

Men. Låt mig förklara detta mycket kort. Baserat på den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) från 2018 som gäller år 2017, har hela 1,4% av befolkningen, alltså 112 000, sagt att de varit utsatta för allvarliga sexualbrott. Alltså inte enbart sexual brott, men allvarlig sexualbrott. Tittar vi dock på anmälda brott, så är siffran för 2007 betydligt lägre, och egentligen är detta inte så konstigt.

Anmälda brott är ett sätt att titta på brottsstatistik. Inte alla brott anmäls dock. Detta gäller inte minst sexualbrott. BRÅ skriver:

Att mörkertalet är särskilt omfattande för sexualbrott är känt sedan tidigare.

Således kan vi inte helt lita på anmälda brott. Därför är NTU ett fantastiskt sätt kunna få en bättre inblick i hur läget är inom flera olika områden, däribland sexualbrott.

Om NTU, skriver Magnusson:

I det här fallet är det dessutom så att NTU inte frågar om våldtäkter eller våldtäktsförsök utan om man utsatts för allvarliga sexuella brott under året.

Detta är faktiskt inte helt korrekt. BRÅ, än en gång, förklarar detta mycket tydligt:

De personer som uppger att de har blivit utsatta för sexualbrott får svara på två frågor om brottets allvarlighetsgrad. Den första frågan lyder enligt följande:

Innebar händelsen eller någon av händelserna att någon tvingade eller försökte tvinga dig till en sexuell handling genom att hota, hålla fast eller göra dig illa på något sätt?

Den andra frågan lyder enligt följande:

Innebar händelsen eller någon av händelserna att någon utnyttjade dig sexuellt då du sov eller var så påverkad att du inte kunde försvara dig?

Och gällande dessa två frågor, fortsätter BRÅ att skriva:

De här frågorna beskriver händelser som i brottsbalken skulle kunna motsvara försök till eller fullbordat sexuellt övergrepp eller våldtäkt.

Så, när Ebba Busch Thor säger ”Vi hade 100 000 försök till våldtäkt eller riktiga fullbordade våldtäkter förra året.” så har hon helt rätt i siffran, men kanske inte året, då siffran 100 000, eller mer korrekt, 112 000, är från 2017. Siffror från 2018 har vi inte än.

Så, för att direkt svara på Magnussons fråga ”Ljuger Ebba Busch Thor medvetet eller är hon totalt okunnig?”:

Nej. Ebba Busch Thor ljuger inte och inte är hon okunnig heller. Hon må ha blandat ihop 2017 med 2018, men siffran hon uppger är helt i linje med det vi faktiskt vet om sexualbrott.