En av Irans främsta diplomater har gått ur tiden. Dr. Amir Aslan Afshar gick bort den 19 februari 2021. Tyvärr fick jag aldrig äran att träffa honom eller tala med honom. Jag har dock växt upp med hans texter, intervjuer och tankar. Hans bortgång är en enorm förlust för Iran.

Dr. Aslan Afshar föddes 22 november 1919. Han föddes i Teheran, men var ursprungligen från Maraghe i Iranska Azerbaijan. Han tillhörde alltså det som västvärlden ofta benämner som ”Iransk minoritet”. Han skickades i ung ålder till Tyskland. Under 40-talets första halva fick han sin doktorsexamen i Statsvetenskap från Wiens universitet. Efter att ha återvänt till Iran, anställdes han vid det iranska utrikesministeriet.

Dr. Amir Aslan Afshar tillsammans med USAs president, Richard Nixon.
Dr. Amir Aslan Afshar tillsammans med USAs president, Richard Nixon.

Hans första utrikesuppdrag var att utnämnas till tredje sekreterare vid iranska ambassaden i Haag. Senare valdes han till det iranska parlamentet. Därefter återvände han till utrikesministeriet igen där han tjänstgjorde på flera höga positioner som att bland annat under slutet på 60-talet leda styrelsen för Internationella atomenergiorganet. Så småningom blev han Irans ambassadör till Österrike och mellan 1969 och 1973, var han Irans ambassadör till USA. Därefter tjänstgjorde han fram till 1978 som Irans ambassadör vid Östtyskland. När han återvände till Iran blev han hovmarskalk, ett mycket hedervärt och viktigt position.

Efter den islamiska revolutionen i Iran 1979, lämnade han landet tillsammans med shahen och drottning Farah Pahlavi. Han förblev shahens närmaste medarbetare ända tills shahen gick bort i juli 1980. Efter det levde han dels i Frankrike, dels i USA.

Han var inte bara en av Irans främsta diplomater, men han var även ett vittne av den iranska moderna historien. Dr. Afshar var en av många så kallade iranska minoriteter som fick några av de viktigaste positionerna under shahen av Irans styre. Han förblev en nationalist enda till slutet.

Det var bland annat Dr. Afshar som efter kontakter med franska säkerhetstjänsten, i sin bok, kunde beskriva hur västvärlden och amerikanerna bakom ryggen på shahen hade konspirerat för att få bort honom från Iran och stödja Khomeini till makten. Hans bok lade grunden för en artikel som vi sedermera publicerade i Middle East Quarterly.

I en dokumentär som den populära iranska tv-kanalen ”Manoto” hade gjort om Dr. Afshar, säger han på slutet av dokumentären: ”Jag vill säga till iranier som tittar in i månen på kvällarna […] att även titta runt om kring. För där kommer ni hitta två stjärnor. Den ena stjärnan är Mohammad Reza Shah och den andra stjärnan är Reza Shah. Dessa två kommer tills den dag världen existerar, att stråla över iransk himmel.”

Dr. Afshar kommer att vara djupt saknad.