حزب سبز سوئد (MP) در مورد پلیس مالمو اشتباه می کند [سوئدی]

حزب سبز سوئد (MP) در مورد پلیس مالمو اشتباه می کند [سوئدی]

رهبر گروه سبزها در شورای شهر مالمو که همچنین عضو هیئت مدیره شهرداری میباشد، نیلس کارلسون، پلیس مالمو را در توییتر به تعقیب مهاجران به عنوان بخشی از پروژه به اصطلاح Reva متهم کرد.

احتمال سندرم حاد کرونری در بیماران مبتلا به درد قفسه سینه از نظر زمان مراجعه به اورژانس متفاوت است [انگلیسی]

احتمال سندرم حاد کرونری در بیماران مبتلا به درد قفسه سینه از نظر زمان مراجعه به اورژانس متفاوت است [انگلیسی]

زمینه در سندرم حاد کرونری (ACS) تنوع شبانه روزی و سیرکاسپتال (هفتگی) وجود دارد. هدف از این مطالعه روشن ساختن این بود که آیا احتمال ACS در بیماران مبتلا به درد قفسه سینه در بخش اورژانس با زمان آمدن بیمار به اورژانس متفاوت است یا نه. روش ها همه بیماران مراجعه کننده به اورژانس شهر…

ازدحام بیش از حد در بخش اورژانس – تعریف سوئدی مورد نیاز است [سوئدی]

ازدحام بیش از حد در بخش اورژانس – تعریف سوئدی مورد نیاز است [سوئدی]

ازدحام بیش از حد در بخش اورژانس کیفیت مراقبت و امنیت بیمار را تضعیف می کند. یک تعریف استاندارد از میزان ازدحام مورد نیاز است.

یک شبکه عصبی مصنوعی برای کاهش تعداد نوار قلب منتقل شده از آمبولانس برای ارزیابی پزشک برای تشخیص سکته قلبی با ارتفاع ST [انگلیسی]

یک شبکه عصبی مصنوعی برای کاهش تعداد نوار قلب منتقل شده از آمبولانس برای ارزیابی پزشک برای تشخیص سکته قلبی با ارتفاع ST [انگلیسی]

زمینه و هدف: انتقال الکتروکاردیوگرام (ECG) پیش بیمارستانی به متخصص جهت تفسیر، زمان را برای آنژیوپلاستی (PCI) در بیماران مبتلا به سکته قلبی با ارتفاع ST و یا STEMI کاهش می دهد. برای تشخیص بیماران سکته قلبی با ارتفاع ST، نوار قلب باید در همه موارد منتقل شود. هدف از این مطالعه بررسی توانایی یک…

تومور استرومال دستگاه گوارش [سوئدی]

تومور استرومال دستگاه گوارش [سوئدی]

تومور استرومال دستگاه گوارش (GIST) متعلق به تومورهای دستگاه گوارش با فرکانس پایین است. با این حال، اکثر بیمارستان ها هر سال موارد کمی از بیماران مبتلا به GIST دارند. درمان اغلب توسط تیم سارکوم انجام می شود.

زمان بحث در مورد مسئولیت والدین رسیده است [سوئدی]
|

زمان بحث در مورد مسئولیت والدین رسیده است [سوئدی]

به تازگی، رسانه ها از افزایش نیروگیری در گروه های تبهکار در مالمو خبر داده اند. بسیاری ادعا می کنند که این یک شکست برای پلیس است. ما معتقدیم که مشکل بسیار عمیق تر از آن است.