فرق میان مردان و زنان مشکوک به سندرم کرونری حاد در بخش اورژانس بر اساس نوار قلب و چه وقت در روز آنها به اورژانس می آیند [انگلیسی]
|

فرق میان مردان و زنان مشکوک به سندرم کرونری حاد در بخش اورژانس بر اساس نوار قلب و چه وقت در روز آنها به اورژانس می آیند [انگلیسی]

این تحقیق نشان میدهد که امکان دارد نیاز به معیارهای مختلفی در نوار قلب برای یافت سکته قلبی میان زنان و مردان داشته باشیم.

حزب راست باید جلوی درب خود را جارو کند [سوئدی]

حزب راست باید جلوی درب خود را جارو کند [سوئدی]

بر هیچ کس پوشیده نیست که ایرانیان از ماتس نیلسون به خاطر پیشنهادات پارلمانی وی در پارلمان سوئد، Riksdag، قدردانی می کنند. بسیاری از شبکه های رادیویی و تلویزیونی ایرانی در تبعید در مورد نیلسون صحبت کرده اند. اما این پرسش همچنان باقی است؛ چگونه می توان تمایل اوربان اهلین به همکاری و گفتگو با…

“انتخابات در ایران غیر دموکراتیک است” [سوئدی]

“انتخابات در ایران غیر دموکراتیک است” [سوئدی]

فردا ایرانی ها پای صندوق های رای می روند. علی رغم وجود انتخابات عمومی، به سختی می توان ایران را دموکراتیک توصیف کرد. کریستوفر فیلنر، رئیس سازمان جوانان حزب مدرات و دیگر اعضای این سازمان، می نویسند که سرکوب رژیم ایران بسیار فراتر از مرزهای ایران است.