Nyligen publicerade den kontroversiella internet-tidskriften ”Samhällsnytt”, en nyhet om att en islamistisk organisation i Malmö, Jasin, har ansökt om att registreras som parti i Sverige inför riksdagsvalet 2018.

Kort därefter hade tidskriften en intervju med partiets grundare tillika talesman, Mehdi Hosseini. I intervjun säger Hosseini att den andlige ledaren för denna islamistiska organisation i Malmö är en imam som är bosatt i Teheran. Denna imam heter Zoheir-Eslami Gheraati och syns på bilden ovan. Gheraati är en del av det islamiska etablissemanget i Iran och står således regimen i landet mycket nära. Ergo är Jasin, alltså den islamistiska organisation som nu vill bli ett parti i Sverige, i mycket nära kontakt med regimen i Iran. Nyheten har fått stor spridning bland exil-iranier i Sverige, och även den största iranska nättidningen i Europa, Stockholmian, har uppmärksammat detta.

Frågan många ställer sig nu är varför skulle Iran vilja bilda ett islamistiskt parti i Sverige. Svaret är mycket enkelt:
1979 skakades Iran av en revolution, den islamiska mullan Rohollah Khomeini, av Iranier ofta kallad ”Irans slaktare”, tog makten och införde en islamisk republik. Inom några år hade Iran dels hamnat i krig med Irak, dels hade hundratusentals människor avrättats på Khomeinis direkta order. Läs gärna mer om Khomeini och islamiska regimens brott mot mänskligheten i detta inlägg som jag skrev för ett tag sedan.

Sedan revolutionen har regimen i Iran varit högst aktiv i olika länder både vad gäller terrorism samt det som benämns flyktingspionage. Faktum är att Iran är ett av de länder som i allra högsta grad bedriver flyktingspionage, i bland annat vårt eget Sverige. Detta har Säkerhetspolisen konstaterat ett flertal gånger: Läs gärna mer här, här och här. Säkerhetspolisen har alltså konstaterat att den iranska regimen är ett underrättelsehot i Sverige.

Detta flyktingspionage förekommer på flera olika sätt; dels är det genom, det ”öppna sättet”, dels genom det ”dolda sättet”. Det ”öppna sättet” handlar om att anhängare till regimen använder sig av öppna källor samt offentlighetsprincipen för att ta fram information om oppositionen mot regimen och vidarebefordrar den till regimen i Iran. Det ”dolda sättet” handlar om att man försöker infiltrera diverse exilorganisationer för att därefter, genom spionage, skicka vidare informationen till regimen i Iran.

Mycket av hur Iran bedriver flyktingspionage är av självklara skäl, och helt korrekt, hemligstämplat av Säkerhetspolisen som jobbar för att förhindra sådan verksamhet. Men tittar vi i vetenskaplig litteratur vad bekommer frågan om underrättelseanalys och hur flyktingspionage bedrivs, är det extremt vanligt att främmande makt använder sig av diverse kulturella organisationer för att bedriva sådan verksamhet. Detta har bland annat bevisats i Irans fall i olika länder.

Iran försöker med hjälp av islamiska organisationer inte bara att bedriva flyktingspionage, men också påverka diverse frågor i olika länder. Jasin kan således vara en sådan organisation; bildat för att påverka Sverige mot en mer inskränkta friheter. Jag hänvisar då till Mehdi Hosseini och Jasin, som anser att man borde fängslas om man ”förolämpar” islam.

Det roliga är att styrelsen för Jasin, vilken är okänd, har i ett pressmeddelande tagit avstånd från det som deras egen talesman Mehdi Hosseini har sagt i intervjun ovan. Jasin menar att man INTE ska skaka hand med kvinnor och att homosexualitet är en synd. Självfallet försöker Mehdi Hosseini att ge en bild av detta islamistiska parti som inte stämmer. Han ljuger ihop något för att visa sig som en liberalsinnad person, som då hans egen styrelse tar avstånd ifrån. Denna typ av demagogi som Hosseini gör sig skyldig till är högst allvarligt och bekymrande.

Jag, och många som mig i exil, som bekämpar regimen i Iran är av självklara skäl mycket försiktiga i våra aktiviteter och i de organisationer som vi är aktiva i. Ofta försöker regimen infiltrera dessa organisationer, varför vi är mycket vana med ett gediget säkerhetsarbete. Ofta välkomnar vi även sådana kontakter trots att vi misstänker eller vet att personen ifråga med stor sannolikhet är här på uppdrag från regimen i Iran. Det är en taktik som oppositionen i exil länge använt sig av för att på så sätt få en bättre bild av hur denna typ av infiltration och spionage går till, och samtidigt försöka via så kallade kontraspionage-aktiviteter, få information om de kontakter som dessa infiltratörer har. Härunder hittar ni två bilder på Mehdi Hosseini på ett årsmöte som ”Föreningen för Demokrati i Iran” hade år 2008 i Malmö. Föreningen grundades av bland annat mig. Under dessa år, och även långt tidigare i början på 2000-talet, försökte Mehdi Hosseini också upprepade gånger att ta kontakt med Judiska församlingen i Malmö. Ofta sågs Hosseini bland annat gå runt med kippa på huvudet.