De senaste dagarna har media rapporterat om att läget på akutmottagningen i Lund är ansträngd. I samband med detta hade jag en intervju med både Sydsvenskan och P4, Malmöhus.

Jag vill gärna poängtera följande:

  • Problemet som vi har på akutmottagningen i Lund, handlar om det finns såpass få tillgängliga vårdplatser på hela sjukhuset, vilket bidrar till att patienter på akuten som blivit bedömda av läkare och ska läggas in på sjukhuset, riskerar att stanna på akuten i ännu fler timmar än vad de gör idag. Detta problem i sin tur beror INTE på att vi har för få fysiska vårdplatser, men att vi saknar omvårdnadspersonal.
  • På akutmottagningen i Lund jobbar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare, servicemedarbetare och lokalvårdare. Överbelastningen på akuten drabbar i första hand patienten. Men det drabbar även oss på akuten mycket starkt, och då främst våra sjuksköterskor (ssk) och undersköterskor (usk).
  • Det är omvårdnadspersonalen (ssk och usk) som har den kontinuerliga kontakten med våra patienter på akuten. Det är även de som konstant träffar anhöriga. Förutom denna mycket viktiga sociala kontakt, ansvarar usk för patientens hygien, mat m.m. medan ssk ansvarar för att ge mediciner, provtagning osv. Oftast stöttar dem varandra i denna uppgift. När det då blir överbelastad på akutmottagningen, vilket ofta är normalläget för oss, kan en-två stycken ssk och usk vara ansvariga för upp emot 25-30 patienter. Detta är självfallet orimligt och bidrar ofta till en ansträngande arbetsmiljö. Våra ssk och usk, tillsammans med våra sekreterare och servicemedarbetare är som kuggar i hjulet. Det är de som håller igång verksamheten och de förtjänar så mycket bättre.

Oftast får jag frågan om patientsäkerheten är hotad. Just nu bedömer jag som klinikombud för akutmottagningen i Lund att risken för att patientsäkerheten allvarligt ska vara hotad, är lågt. I en dynamisk verksamhet som akuten är det helt omöjligt att konstant under årets alla dagar garantera patientsäkerheten. Vidare är det tyvärr ett faktum att överbelastning på akuten äventyrar patientsäkerheten. Varje gång vi blir överbelastade så finns det en fara för patientsäkerheten.

En annan fråga jag får handlar om sjukhusledningen. Faktum är att jag har ett mycket nära och kontinuerlig kontakt med enhetschefen på akutmottagningen i Lund och även vår verksamhetschef. Dessa tar problemet på akutmottagning i Lund på fullaste allvar och har genom åren gjort enormt mycket för att underlätta verksamheten. Från läkarkårens håll har vi fullt förtroende till våra chefer.