دو برادر به اتهام جاسوسی سنگین محکوم شدند

دو برادر که خزان گذشته متهم به جاسوسی سنگین شده بودند، از سوی دادگاه محکوم شدند.

دادگاه بدوی استکهلم برادر بزرگ پیمان کیا ۴۲ ساله را به حبس ابد به اتهام جاسوسی سنگین و دسترسی غیر مجاز به اسناد سری محکوم کرد.

برادر کوچک پیام کیا ۳۵ ساله به ۹ سال و ۱۰ ماه زندان به اتهام جاسوسی سنگین محکوم شد.

19 januari 2023

Sveriges Radio, Farsi/Dari