من و تو: سخنرانی اردوان خوشنود در نشست سوم اندیشکده کوروش بزرگ.

اردوان خشنود، از اعضای «اندیشکده کوروش بزرگ»، روز شنبه، سوم تیرماه، در نشست این اندیشکده که در دانشگاه کالیفرنیا (یوسی‌ال‌ای) با موضوع «گفتمان پادشاهی ایرانی و تغییر رژیم» برگزار شد، ضمن اشاره به کارنامه پادشاهان پهلوی، دلایل برتری پادشاهی مشروطه بر نظام جمهوری را برشمرد.

26 juni 2023

Manoto TV