نشست «گفتمان پادشاهی ایرانی و استراتژی پیش رو» در دانشگاه رایس برگزار شد

– در دومین نشست «اندیشکده کوروش بزرگ» سخنرانان درباره موضوعاتی مانند «از تعادل ناپایدار تا پیروزی انقلاب»، «حمایت از رهبری مورد اعتماد در جهت پیروزی»، «سازمان و نیروی انقلاب ملی»، «خلاء قدرت، شکست و سرشکستگی»، «دولت بیدار پادشاهی ایرانی»، «در ضرورت کار قدرتمند نظری در پدافند از پادشاهی مشروطه» «زنان ایران، برای میهن، برای آبادی، برای آزادی» به طرح ایده‌‌های خود پرداختند.
– در این نشست علاوه بر عرفان قانعی‌ فرد، بابک شکرابی، روشنک آسترکی، آروین خوشنود، آتوسا صباغ، وحید بهمن، اردوان خوشنود و میلاد آقایی، چارلی وایمرز نماینده پارلمان سوئد نیز شرکت داشت و سخنانی در ارتباط با وضعیت ایران و پشتیبانی از جنبش آزادیخواهی مردم ایران ایراد کرد.

28 maj 2023

Kayhan London