نشست «گفتمان پادشاهی ایرانی و تغییر رژیم» برگزار شد؛ تلاش برای پشتیبانی عملی از انقلاب ملی ایران

– امیر طاهری:‌ جامعه چون از خلاء می‌ترسد برای تغییر رژیم نمی‌توان گفت رژیم را تغییر دهیم ولی ندانیم که چه چیزی جایگزینش می‌شود. برای اینکه این پرش به سمت ناشناخته صورت نگیرد باید مشروطه پادشاهی را برای دوران انتقال پیشنهاد کنیم.

25 juni 2023

Kayhan London