نگاه اندیشکده اسرائیلی به رویکرد وزارت اطلاعات ایران؛ خطیب بین نهادهای اطلاعاتی هماهنگی ایجاد می‌کند

اندیشکده اسرائیلی «بگین-سادات» در تحلیلی به بررسی سوابق «اسماعیل خطیب»، وزیر اطلاعات کابینه «سید ابراهیم رئیسی» و رویکردهای این وزاتخانه در دوران او پرداخته است.

21 september 2021

بازتاب (Baztab)