همایشی در استکهلم: فقر طرح‌ریزی شده به منظور یارگیری در سپاه پاسداران

در این مراسم، میزگردی درباره‌ سپاه پاسداران و قرار دادن آن در لیست گروه‌‏های تروریستی انجام شد که آقای چارلی وایمرز، نماینده سوئدی پارلمان اتحادیه اروپا، خانم نگار یوسفی، روزنامه‌نگار، دکتر ماگنوس نورل، پژوهشگر مسائل مربوط به تروریسم و خاورمیانه و با مدیریت خانم مینا بیلینگ شرکت کردند.

30 mars 2023

The Epoch Times - Persian