پیام ویدئویی گروهی از کنشگران در حمایت از تاکید شاهزاده بر ضرورت ادامه اعتراضات و اعتصابات سراسری

حمایت تصویری گروهی از فعالان و چهره‌های سیاسی و آکادمیک از تاکید شاهزاده رضا پهلوی بر ضرورت ادامه اعتراضات و اعتصابات سراسری در ایران. (پیام ویدوئی آقایان اردوان خوشنود – میلاد آقایی – بابک شکرابی – امیرشهرام ماکویی – بیژن کیان – عرفان قانعی‌فرد – نامدار بقایی یزدی به همراه بخشی از تحلیل امیر طاهری)

7 juli 2020

Unika News Agency