گزارش امیر گیتی، نشست اندیشکده کوروش: «گفتمان پادشاهی‌خواهی و استراتژی‌های پیش رو»

نشست اندیشکده کوروش بزرگ با موضوع گفتمان پادشاهی خواهی و استراتژی‌های پیش رو در دانشگاه رایس در شهر هیوستون ایالات تگزاس در روز شنبه برگزار شد.

29 maj 2023

Voice of America - Farsi