Andelen invandrare bland de som begår våldtäkt

Det återstår att se vilket genomslag artikeln får för det brottsförebyggande arbetet. Ardavan Khoshnood, docent i akutsjukvård och artikelns huvudförfattare, sa i en intervju med Riks att forskningsgruppen avser att fortsätta med sina studier på området. Han menade att denna rapport ökar kunskapsläget om vilka våldtäktsmännen är men att vidare studier behövs för att tydliggöra varför gärningsmännen begår våldtäkterna.

1 mars 2021

Sveriges Riksdag